UGUDELIGHED

UGUDELIGHED

Hvad er ugudelighed?


mange vil sikkert svare: "det er at leve et liv fyldt med syndige handlinger".


Den defination må jeg dog sige er utilstrækkelig.


For syndige handlinger er resultatet af ugudelighed.


Ugudelighed er manglende ærbødighed overfor Gud, og manglende ærbødighed overfor Gud avler syndige handlinger. Jesus er Gud, og derfor er ugudelighed lig med manglende ærbødighed overfor Jesus.

Hvis vi ser på Jesus, som én hvis eneste opgave er at frelse og betjene os, så er det et udtryk for manglende ærbødighed. Bibelens store personligheder, som Moses, Josva og Paulus beskrives, som Guds tjenere (ikke omvendt).


   


Jeg vil her forsøge at sætte det lidt skematisk op:


Hvis begge udsagnene i det blå felt herunderer sande, så må udsagnet i det gule felt også være sandt!


 


 

Jesus= Guds ord


Bibelen = Guds ord


Jesus = Bibelen

Vort forhold til Jesus er altså afspejlet i vort forhold til Bibelen. Det er derfor at bl. a. Åbenbaringsbogen kapitel 22 forklarer os at den der ændrer det mindste ved Bibelen er dømt til fortabelse, for ændrer vi ved Bibelen, så laver vi  vor egen Jesus, og der er ikke frelse i en anderledes Jesus end den Jesus, der er defineret ved Guds åbenbarede ord (den sunde lære).

Uanset hvor mange undere vedkommende har udført i Jesu navn (hvis vedkommende har ændret ved Jesus), så vil han på dommens dag høre disse ord fra Jesus: "Vig bort fra mig du, som øver uret. Jeg har aldrig kendt dig"