FRIHEDEN DER UDEBLEV DEL 3

FRIHEDEN, DER UDEBLEV DEL 3


Tredje eksempel:

Flugten til Amerika

Også i Sverige forfulgte den lutherske statskirke folk af baptistisk overbevisning, og tvangsdøbte deres børn. Det fik mange til at udvandre til Amerika for der at kunne praktisere deres tro i frihed for forfølgelse. Det blev der lavet en betagende film (utvandrarna) om, med Max von Sydow og Liv Ullman i  hovedrollerne.


Hvordan det forholdt sig i Norge kender jeg intet til, men lur mig om ikke der hændte noget lignende der også.


Midt i 1960’erne fik jeg et arbejde, som arbejdsdreng på en fabrik i den sydlige udkant af Oakland i Californien. Den første tid jeg boede der kom jeg i den danske kirke i Oakland, det var en kirke (med dansk uddannet præst) under ”danske kirker i udlandet”.

Det var akkurat lige så kedeligt og tomt, som at komme i folkekirken herhjemme, så jeg søgte ”andre græsgange”. Det fandt jeg via barnebarnet til den danske indvandrer, som jeg havde fået ”room and board” hos.

                  Jeg begyndte så at komme i den samme kirke, som barnebarnet og hendes mand, som den dag i dag hører til mine nære venner. De og deres børn og børnebørn kommer  jævnligt og besøger os her i Danmak. Kirken hed "Swedish Covenant church", det var et velsignet sted at komme, og det var mit indtryk at det var en kirke, som havde sine rødder i svenske immigranters evangelisering for længe siden. Det fik jeg bekræftet, da jeg besluttede at Google swedish covenant church, for det ledte mig frem til ”evangelical free church of america”, som oplyser at bevægelsen blev grundlagt af skandinaver, der flygtede fra den lutherske statskirke. Kirkerne voksede, og voksede til at bestå af mange andre end folk med skandinavisk baggrund.

Ville det ikke have været dejligt, om vi kunne have beholdt disse stærkt dedikerede mennesker her i Skandinavien? Måske kunne vi have haft en række levende Jesustro kirker at have fællesskab med, og evangelisere sammen med.


Da jeg begyndte på denne artikkel var jeg ikke  forberedt på at den ville blive så volumniøs, og du er måske allerede læsetræt, men  jeg vil nu ønske at jeg kan få dig til også lige at læse om Nikolaitternes gerninger ved at klikke her