LEVENDE VAND

LEVENDE VAND


Levende vand er i Bibelen et billede på Helligånden!


Det fremgår af følgende skriftsteder: 


Es. 44,3: For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land;

                    jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere.


 


Og


 


John. 7,37-39:  På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke.   Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ «   Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.


 


Det hjælper os til at forstå at profetien i Jer. 2,13: 

To onde ting har mit folk gjort: De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner,cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand.


Denne profeti forudsagde at Jøderne ville lave deres egen religion (talmudisk judaisme). De forlod Gud, som giver Helligånden for at lave en religion (en cisterne), som ikke kan opbevare Helligånden (levende vand). Det gjorde de i år 90 ved en samling i Javne (20 år efter at Templet blev revet ned af romerne) , fordi de uden templet ikke længere kunne dyrke mosaisk (bibelsk) judaisme.