HVAD BETYDER GENERATION I BIBELEN

HVAD BETYDER  GENERATION I BIBELEN?

Da israelitterne, der jo havde set Gud gøre nogle kolossale undere for at hjælpe dem ud af slaveriet i Ægypten, kom til jordanfloden turde de ikke gå ind i det forjættede land fordi de ikke havde nok tillid til Gud til at tro at Han kunne hjælpe dem til at indtage landet. Det gjorde Gud så vred at Han svor at ingen af dem skulle komme ind i landet, men at de alle skulle dø i ørkenen, og kun deres afkom skulle opleve at indtage landet. Derfor kom de til at vandre 40 år i ørkenen, og dø der, så kun deres børn og børnebørn fik lov at indtage landet. Derfor er det blevet opfattelsen blandt kristne teologer at den bibelske definition på en generation eller slægtled er 40 år. Det gør det svært at gennemskue hvad Jesus mener med sine ord her i Matt.24,34: Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.


 Ud fra opfattelsen af at en slægt/generation svarer til 40 år, så har der været mange gæt på hvilken generation Jesus taler om, men vi bliver nødt til at forstå hvad ordet generation betyder i sammenhængen:

  Genes eller generon er den græske oversættelse af det hebræiske ord mean, som betyder køn eller slags, og da Jesus jo er førstegrøden af de hensovede, eller det første menneske, som er født af Gud, og alle, der ved tro er blevet født af Gud derfor åndeligt set er af samme slags som Jesus, så er alle, der i sandhed er født af Gud en ”ny slags” (slægt/generation) i modsætning til ufrelste, som bare er født af kød, og derfor åndeligt set er født af Adam. så derfor er det Jesus formodentligt taler om  at der altid vil findes nogen af den nye slags (mennesker født af Gud) indtil det er sket alt sammen (alt det Han lige har forudsagt ).