ALLE VORE RETFÆRDIGE GERNINGER ER SOM SNAVSEDE KLUDE

ALLE VORE RETFÆRDIGE GERNINGER ER SOM SNAVSEDE KLUDE

Den danske 1992 oversættelse siger således i Es. 64,5: Vi blev alle som den urene,

      og al vor retfærdighed blev som snavset tøj. Vi visnede alle som løv,

Grundteksten siger at det er vore retfærdige gerninger, der er som snavset tøj,

Jeg vil tro at enhver voksen kvinde ved hvad et menstruationsbind er.

I vor moderne verden er det jo noget man kan hæfte på indersiden af trusser, og så rive det af og smide det væk efter menstruationen, men på Esajas’ tid  havde man jo ikke sådan noget. Man brugte tøj (klæde), og i det varme klima, som Esajas levede i, var sådan et tøjstykke ikke særlig appetitligt efter brug. Det er sådan Gud ser på vore retfærdige gerninger, og alligevel findes der mennesker, der tror de kan klare at nå himlen ved at være ”gode” mennesker. Ingen kan nå himlen ad den vej!! Den eneste vej, der fører til Himlen er troen på Jesus, som tog vores synd på sig og døde i vores sted, men her står vi så med problemet:

Alt for mange tror at man bliver frelst ved bare rent intellektuelt at tro/acceptere at Jesus døde for os og genopstod 3 dage efter.

Der er ganske rigtigt mange skriftsteder,

 der siger at vi bliver frelst af tro, men hvilken tro tales der om? Jesus siger såledesi Johs. 3,36:

Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet,

men Guds vrede bliver over ham.«

Men hvordan kan vi være lydige imod Jesus hvis vores mest retfærdige gerninger er som beskrevet ovenfor? Jo Jesus er jo Guds ord (Guds ord kommet i menneskeskikkelse), og Jesus siger således i Johs. 14, 23-24:Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.   Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord.

Og i Matt 15, 8-9:Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig,  forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«

 Hvordan kan vi så være lydige imod Jesus? Jo vi kan være tro imod det Jesus har lært os, og undlade at blande menneskelære og Guds lære sammen (at lægge sandhed ved siden af løgn, som Peter beskriver det i 2. Peter 2,1a). Desværre er det næsten umuligt i dag at finde en menighed, hvor man ikke forkynder en blanding af menneskelære og Guds lære. Man bruger lige nok af Guds lære til at kamuflere løgnen (surdejen, som  gennemsyrer hele dejen).

Jeg er alvorligt bange for at store skarer af bekendende kristne (gode mennesker, hvis levemåde langt overgår min egen levemåde) dyrker Jesus forgæves uden egentlig selv at være klar over det.

Eller måske fordi de elsker fællesskabet i den kreds de er en del af højere end de elsker Jesus, og derfor ikke vil/tør give slip på vranglæren.

 

     a    I den græske grundtekst bruger Peter udtrykket             parasoxousin som du kan få en forklaring af                   ved at klikke her