DET BEDRAGERISKE HJERTE

DET BEDRAGERISKE HJERTE


Denne er en artikel jeg helst ville have været foruden, men jeg er nød til at skrive den, af 2 årsager: 


1 Apostolsk kirkecenter i Vejle reklamerede en overgang på deres hjemmeside for  mystikeren Swami Dhyan Giten


 


2 Dansk Oase tilbød på deres sommerlejr 2015 yogafaith. Og på deres hjemmeside kan vi læse: Karsten Bach, Generalsekretær i Dansk Oase, fortæller: ”Vi er meget stolte over at vi i Oase har historie for at rumme forskellighed. Med et mangfoldigt program har vi forskellige ting til forskellige mennesker”. ”Det betyder også at vi skal vise hensyn til, at alle ikke gør ting på den samme måde. Det er en opgave for os alle, at vise hensyn og give plads til forskellighed i balance” – uddyber Karsten.


 


Jeg (Ole Michaelsen) siger:


Dansk oase har udviklet sig til at være et ”religiøst supermarked”, og for supermarkeder gælder det jo at de lever af at have alt det på hylderne, som kunderne ønsker sig 1. Man spørger ikke: ”Hvad siger Gud at mennesker trænger til? ”, nej man spørger ”hvad ønsker kunderne, hvordan kan vi tiltrække dem og holde forretningen kørende og voksende? ” Vi ser altså Paulus' forudsigelse gå i opfyldelse. Jeg tænker her på 2. Tim. 4,3: For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.


 


Jeg vil ellers tage mit afsæt i Jer. 17, 5- 13: Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.  Han bliver som en busk i ørkenen, han ser ikke lykken komme, han skal bo i stenørkenen i saltlandet, hvor ingen kan bo.  Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham.  Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt.  Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det?  Jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger.  Som en agerhøne, der ruger på æg, den ikke har lagt, er den, der uretmæssigt skaffer sig rigdom; midt i livet må han forlade den, ved sine dages ende står han som tåbe.  Vort hellige sted er en herligheds trone, ophøjet fra først af.  Herren er Israels håb, enhver, der forlader dig, bliver til skamme, de, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden med levende vand.


 


læs evt. om levende vand ved at klikke her


 


Det, der er fælles for yogafaith og Swami Dhyan Giten er at de søger Gud der, hvor Gud siger at man ikke må søge Ham (faktisk søger de at få kontakt med Gud udenom Jesus, som jo i John. 14,6 siger: ingen kommer til Faderen uden ved mig, og i Matt. 6,7 advarer Han direkte imod transendental meditation med ordene (i grundteksten) :  "Når I beder, så brug ikke tomme gentagelser, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord".


 


a Vi må ikke sætte vor lid til mennesker alene - kun Jesus (Bibelen): Matt. 23,10: I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus.


b Vi må ikke søge i  Hjertet (vort indre jeg) for det er bedrageligt og uhelbredeligt.


Af punkt a og b følger: Hjertet er uhelbredeligt (kan ikke repareres ved indre healing), så den eneste kur er Guds kur:


et nyt hjerte ved ny fødsel 2


 


Det, som Apostolsk menighedscenter i Vejle og Dansk oase tilbyder/anbefaler, er religiøsitet i form af religiøse oplevelser. De tilbyder altså det diametralt modsatte af det Gud tilbyder. Se evt. dette budskab


Nu er der sikkert mange ”børn af reformationen” der vil sige/tænke ” jamen den slags forførelse finder vi jo kun og typisk i karismatisk orienterede kredse”. Jeg kan til dels erklære mig enig heri, men, når de siger således demonstrerer de jo bare hvor meget de ligner menigheden i Laodikea: Laodikea var kendt for sin øjensalve, og Jesus håner dem faktisk lidt i Åb. Kap. 3 ved at sige at de er blinde og trænger til at købe øjensalve hos Ham, så de kan blive seende (de arbejdede altså med at give andre synet, medens de selv var blinde). Hvordan giver det sig udtryk hos dem jeg kalder ”børn af reformationen”? 


Jo sådan:


 


Lutheranere:

Lutheranere siger typisk ”Luther lærte at Bibelen skal tolke Bibelen, så han er så bibelsk at der er ingen grund til (eller det er nærmest helligbrøde) at tage ham og hans lære op til bedømmelse på Bibelens grund.


 


Calvinister/reformerte:

Disse ”forguder” måske ikke Calvin, men kirkehistoriens fremtrædende calvinistiske evangelister bliver på det nærmest forgudet. For eksempel siger Paul Washer på YouTube: ” Nogle spørger om jeg er fempunkts calvinist, og jeg svarer så at jeg nærmere er "fempunkts Scofieldist” (C. I. Scofield var en fremtrædende teolog og vækkelsesprædikant fra slutningen af det 19. årh. til begyndelsen af det 20. årh.)


 


Jeg vil slutte med yderligere en vigtig betragtning:


Yogafaith og Swami Dhyan Giten har det til fælles at de bygger på panteistisk tankegang, som vi for eksempel finder i hinduisme. Du kan læse om panteisme ved at klikke her.


 


1 I de kirker, der kører efter "seeker friendly" (på dansk kaldt kirkevækst) princippet siger man at man skal


   opfylde folks"felt needs" (de behov folk selv føler de har). Gud siger at det naturlige menneske ikke aner,


   hvad han rent faktisk har behov for, men at Gud  kender hans behov. Det har Han forklaret i sit ord, og derfor


   skal vi forkynde præcist det Gud siger (i Bibelen). Uanset, om det så føles belejliget eller ej. Det kan vi læse i


   2. Tim. 4,2-4: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!


   For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere  i massevis efter deres eget


   hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.Her har den mest


   fremtrædende kirkevækstperson (Rick Warren (grundlægger af formålsdrevet kirke)) sagt det diamentralt


   modsatte:  At man ikke må bruge gudstjenestetiden til at undervise over Bibelen! 


 


2  Den nye fødsel indebærer ifølge grundteksten til Mark. 1,15 omvendelse i syndserkendelse og anger,   


   i  new age taler man også om synd, men her defineres synd som det at se sig selv, som en synder (for


   derved skiller man sig ud fra helheden). Altså er  både yogafaith og Dhyan Gitens filosofi i direkte modstrid


   med Guds ord.