EN ANDEN JESUS

EN ANDEN JESUSIndledningsvis lige nogle bibelcitater:2. Kor 11,3 -5:

men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


 


Matt 24,5:

For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.


 


Joh 1,14:

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.


 


Matt 7,22-23:

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!


 


2 Kor 13,5:

Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


 


 


Sl. 119,160:

Summen af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.


 


1 Tim 2,5:

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,


 


Åb 22,18 - 19:

Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.


 


 


 


 


Jeg har indledt denne artikel med ovenstående skriftcitater, fordi jeg ønsker at de skal danne basis for følgende betragtninger:


 "For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus". Der findes altså kun denne ene frelser. Det er ikke tilstrækkeligt at tro på en Jesus for at blive frelst. Man må sikre sig at den Jesus man tror på ikke er en forfalsket udgave. For: "der skal komme mange i mit navn og sige: "Jeg er Kristus"! og de skal føre mange vild).


Jesus ER Guds ord (Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed). Derfor er den sande frelsende udgave af Jesus defineret af Bibelens åbenbaring, og ”piller man lidt” i Bibelens åbenbaring, så står man pludselig med en anden Jesus, som ikke kan frelse nogen. Derfor ordene i Åb 22,18 - Åb 22,19, som kan læses her ovenfor. Paulus indleder sine breve til korintermenigheden med en kraftig anerkendelse af deres tro 1. Alligevel advarer han dem i Korint: 2 Kor 13,5-7: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


Mange, som oprigtigt har set på sig selv, som værende hengivne kristne, men som har været sjuskede/overfladiske med deres forhold til Guds ord (altså om de tilbad den sande Jesus) vil på dommens dag få disse forfærdelige ord at høre fra Jesus: "Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!"


1 1. Kor. 1,4-9:   Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt,

    på al tale og på al kundskab,  eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave,

    mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste,

    så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.