DEN KATOLSKE KIRKE

Katolsk teologi er mysticisme af forskellige årsager

 

 

 Den væsentligste årsag er vel at den er stærkt gnostisk, for magistrarium (samlingen af forskellige pavers ex cathedra udtalelser) vejer tungere end den bibelske åbenbaring idet det hævdes at paverne udtaler sig ikke bare med samme autoritet, som Kristus, men endda med højere autoritet idet de er ufejlbarlige i læremæssige spørgsmål, når de udtaler sig ex cathedra (fra lærestolen). Det kan derfor ikke overraske at katolsk teologi afviger kraftigt fra Bibelens lære på helt afgørende punkter, som for eksempel når det anses for at være en dødssynd at sige at Jesu offergerning på korset er tilstrækkelig til at frelse et menneske [Jesus skal nemlig ofres utællelige gange i eukaristien (den katolske nadver)].

 

 Så er der desuden den megen åndemanen, altså tilbedelse af døde, som Bibelen klart forbyder. Man tilbeder for eksempel Jesu mor Jomfru Maria ,som værende himmeldronningen. En tradition, der kan føres direkte tilbage til tilbedelsen af himmel-dronningenTammuz  i Babylon (Babylon er arnestedet for de fleste (hvis ikke alle) kendte falske religioner),

 

 og så er der et hav af helgener, som er afdøde personer, der er blevet helgenkårede, som man beder til.

 

Der er helgener, der er specialiserede i at hjælpe i alle mulige livssituationer. Bibelen forbyder klart og utvetydigt brug af statuer og deslige, men katolikkerne har statuetter af en lang række helgener, som de beder til i forskellige situationer:


1. Har man et håbløst tilfælde i familien (en                   alkoholiker eller lignende) kan man                             bedeSanktJudas om hjælp

     til vedkommende.

 

2.  Der er også en helgen til at beskytte én, når              man kører i elevator (Sankt Christopher).

 

 

 

3.  Sankt Gerald kan  gravide kvinder, der behøver         hjælp bede til.

 

4.  Der er helligkilder med helbredende vand, som         syge mennesker valfarter til,

     og på sådanne steder er der for det meste                 forretninger, hvor man kan købe

     helgenstatuer, lys og deslige.

     Religion er en givtig forretning!

 


5. Har man mistet/tabt et eller andet, så kan man            bede til Sankt Antonius om hjælp til at finde det.


6.  Har man begået en dødssynd (for eksempel              hævdet at Jesu offer på korset kan frelse et              menneske)

      og er forhindret i at gå til skrifte på aske-                    onsdag, så kan man i stedet købe en                          mariamedallion og bære den

      konstant for derved at få syndsforladelse.

 

7.  har man begået en "mindre" synd, kan man gå          ind i en eller anden katolsk kirke, købe et lys

      og tænde det for at få tilgivelse for synden. Listen af helgenstatuer og lignende  (med hver deres specialer) er lang. Der findes statuer og statuetter af dem alle, som man kan købe og have derhjemme og tilbede dem der. Det er en "fed" forretning at producere sådanne statuetter, ikoner og lignende.

 

 

 Ud over det med helgentilbedelse er der så også eukaristien:

At Jesus kommer ned fra himlen og bliver til oblaten ved hver messe og bogstavelig talt bliver ofret kannibakistisk  igen og igen og igen. En tanke, der hviler på Aristoteles’ filosofi om accent og substans (Accent er hvordan en ting tager sig ud i det ydre, substans er hvad det virkelig er indadtil) Dette er mysticisme i allerhøjeste grad, og det er samtidig en modsigelse af Hebr. 7,27, der siger om Jesus: en der ikke som de andre ypperstepræster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets; for det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer.

 

 

Der er så meget mysticisme og religiøsitet i det katolske, at man snart ikke ved, hvor man skal begynde eller ende, når man skal beskrive det.Richard Bennett1 var katolsk præst i 47 år inden han blev en kristen, og nu arbejder han fuldtids på at hjælpe katolikker til at forstå sandheden om hvad de står i, og at få øjnene op for det faktum, at alene troen på at Jesus, er Kristus (Messias) kan frelse et menneske du kan høre ham fortælle om katolsk mysticisme ved at klikke her.Richard Bennett har sammen men en anden tidligere katolsk teolog             (Martin Buckingham) samlet 50 tiligere katolske teologers

     vidnesbyrd i bogen "Far from Rome, Near to God