DEN RETTE FØDE PÅ DET RETTE TIDSPUNKT

Matt. 4,3-4:Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ «


 


Jeg har sagt det så ofte i mine artikler at Guds ord i Bibelen beskrives, som noget der skal spises, så det som den mad vi spiser, bliver en integreret del af os selv.

De dyr, Moseloven tillader jøderne at spise repræsenterer egenskaber vi gerne må tilegne os, så de bliver en del af vores personlighed. For eksempel må jøderne gerne spise dyr, der tygger drøv. [vi skal grundigt overveje de budskaber vi lytter til inden vi sluger dem (tygge drøv på det vi hører)]. På den anden side må jøderne ikke spise dyr, som har egenskaber, som vi ikke må have:

2. Peter 2, 20-22:Hvis mennesker gennem erkendelsen af vor Herre og frelser, Jesus Kristus, har gjort sig fri af verdens urenhed, men igen lader sig besnære og overvinde af den, er det sidste værre for dem end det første. For det havde været bedre for dem slet ikke at have lært retfærdighedens vej at kende end først at lære den at kende og siden vende sig fra det hellige bud, som de har fået overdraget;  så er det gået dem, som ordsproget træffende siger: »Hunden vender tilbage til sit eget bræk,« og: »Når en so er vasket, vælter den sig i sølet.«

Jøderne må ikke spise  hunde og grise. De må heller ikke spise kamæleon, for vi må ikke, som kamæleonen skifte farve (holdning) efter vores omgivelser.


 

the olivet discourse er et udtryk enhver engelsktalende troende ved hvad betyder (undervisningssamtalen på oliebjerget).  Markus 13, Lukas 21 og Matt. 24 omtaler alle denne samtale, hvor disciplene udspørger Jesus om tegnet på Hans tilbagekomst. I den sammenhæng gav Jesus dem en lignelse i Matt. 24, 42-51: Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.   Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.  Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. 

Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid?  Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer.  Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer.  Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min herre lader vente på sig!  og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre,  så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender,   og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.


den danske oversættelse af vers 45 lyder altså således: Hvem er så en tro og klog tjener,

som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid?


men grundteksten lyder således:

Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk den rette kost i rette tid? understregningerne er mine. 

DEN RETTE KOST PÅ DET RETTE TIDSPUNKT

Altså den rette kost i rette tid.

 topidrætsfolk er opmærksomme på at spise sundt hver eneste dag af hensyn til at kunne præstere optimalt, men lige op til og i den periode, hvor de skal præstere mest, nemlig til et mesterskab i den sportsgren de dyrker, da ændrer de deres kost og spiser det kostvejledere i deres team anbefaler for den enkelte i teamet bedømt ud fra den forestående opgave og vedkommendes fysik og tilstand. Vi kan sammenligne præster og forkyndere (hyrder) med disse kostvejledere. Hyrder skal ikke bare give overordnet sund åndelig føde til den flok de er betroet. De skal give den lige præcis den rette kost i lige præcis den rette tid!

 Jesus gav lignelsen i sammenhæng med at Han svarede på spørgsmål omkring sin tilbagekomst, og det Jesus understreger er at hyrder skal give den kost, der er den rette til at give flokken styrke til at holde ud til enden, derved at de har deres styrke i fællesskabet med den sande Jesus, og derved at de er godt inde i det Bibelen siger om endetiden (de sidste dage). Den sande Jesus er ikke bare budskabet om frelse ved tro, det er lige så meget budskabet om at våge og være klar når vor Herre kommer. Vi skal være opmærksomme på endetidsprofetierne, så Han ikke tager os på sengen, som Han forklarede at de 5 tåbelige brudepiger blev "taget på sengen"1 og derfor ikke blev lukket ind til bryllupsfesten2.

Den største fare for kristne er ikke at de skal miste troen på at Jesus døde og opstod for at frelse syndere. Det er en dejlig nem tro at have (lidt som at få foræret en livsforsikring, der ikke koster noget), at Jesus sagde at den der ikke vil give slip på sit liv skal miste det tales der ikke så meget om. Noget andet Jesus sagde, som der ikke tales så meget om er Joh. 3,36: Den, der tror på sønnen  har evigt liv; Den, der er ulydig imod sønnen , skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.

Det med at leve et liv i lydighed og sand efterfølgelse tales der ikke så meget om.

Den største fare for kristne, og særligt i for-bindelse med Antikrists fremståen, hvorom 2. Tess. Kapitel 2 siger at han først kommer efter det store frafald blandt kristne, er beskrevet således af Paulus i  2. Kor. 11, 2-4: For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru – men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. Store dele af kirken følger allerede nu en anderledes Jesus derved at de klynger sig til en lære, hvori der er iblandet menneskelære i større eller mindre omfang. Derved er den ikke en ren jomfru, for den  er utro imod den sande Kristus. Det Gamle Testamente lærer os noget om konsekvenserne ved at følge en anderledes Jesus (Messias). Det kan du få undervisning om ved at klikke her.


  1. Akkurat, som de kloge brudepiger havde de lamper, men de manglede olie, så deres lamper lyste ikke (Bibelen  er en lygte for min fod, et lys på min sti.) De tåbelige brudepiger har deres Bibler, men har ikke Helligånden, der gør at Guds ord lyser for dem. At være religiøs er ikke nok til at blive frelst. Frelse kræver at man er født af Gud via et personligt fællesskab med Jesus. Enhver der her det har fået Helligånden, som pant.--

  2. Satan ønsker ikke at Guds børn skal være årvågne og parate, så en satans tjener, som Rick Warren (med hans formålsdreven kirke system) advarer på sin hjemmeside imod at interessere sig for profetier, idet han siger at det er en distraktion, som kristne ikke skal bruge tid på