ÆR DIN FAR OG MOR

ÆR DIN FAR OG DIN MOR

Det, der er oversat til ær, er et ord der har med honorar at gøre. I Israel og de omkringliggende lande var det sådan at børnene var de ældres ”pension”. Børnene skulle sikre tilværelsen for deres forældre, når de blev gamle og affældige. Derfor lyder buddet sådan: Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Uden hjælp fra børnene (de unge) var sandsynligheden for et langt liv på den jord Gud tildelte folk ikke særlig sandsynlig. Jesus sagde således til farisæerne og de skriftkloge i Matt. 15,3-9:»Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?  For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹  Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave!  så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.   Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde: Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.« Jeg er helt sikker på at farisæerne kunne argumentere overbevisende for det de lærte på dette punkt,


men faktum er at de supplerede Guds ord med deres egen lære. Gør man det, så dyrker man Gud forgæves, og at dyrke Gud forgæves fører til fortabelse, for Jesus sagde sådan til farisæerne og de skriftkloge i  Matt. 23,33:Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

Og i Matt. 23,15:Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv.

Et af de helt store problemer med falske lærere er at de river andre med sig i fortabelsen!

Jeg møder igen og igen folk, der siger ”hvis bare du tror og med din mund bekender troen på at Jesus døde på korset og opstod fra de døde, så er du frelst, og behøver ikke gå så meget op i det læremæssige, om det er rigtigt eller forkert”,

Sådan ser Jesus ikke på det. Problemet med de skriftkloge og farisæerne var ikke i første omgang at de følte sig bedre end andre, hvilket er den generelle opfattelse. Det store problem med farisæerne og de skriftkloge var at de blandede menneskelære ind i udlægningen af Guds ord. De var altså ikke tilstrækkelig omhyggelige med at lade Guds ord tale for sig selv. Opgaven for forkyndere i dag er ikke at studere hvad kirkefædrene og reformatorerne sagde, men at studere Bibelen på originalsprogene for at finde ud af hvad Gud siger.