FORVANDLING IGENNEM GENFØDELSE

FORVANDLING IGENNEM GENFØDELSE

Det jeg vil her på siden er at give en række eksempler på er hvad der er sket for folk, der har taget imod kaldet til omvendelse. Som hjælp til at forstå noget om omvendelse inden du ser eksemplerne vil jeg give dig mulighed for at lytte til Jacob Prasch undervise om omvendelse. Det kan du gøre ved at klikke her.

Efter du har set Jacobs undervisning, vil jeg anbefale dig at se eksemplerne på omvendelse,

som jeg omtaler herunder.


Andrew Klavan:

I lodret oprør imod Bibelens lære formulerede kirkefædrene i de første århundreder forskellige lærer, der lagde jøderne for had, så de er blevet forfulgt i Jesu navn op igennem hele kirke-historien. Derfor er det egentlig ikke mærkelig at jøder generelt advarer deres børn imod at have noget med kristendom at gøre, men i de senere år er et kraftigt stigende antal jøder blevet klar over at Jesus rent faktisk er den Messias, som de i alle årene har gået og ventet på.

Nu er det så at jeg gerne vil vise dig hvad der ofte sker, når en jøde, opdager at Jesus rent faktisk er den Messias jøderne går og venter på.  

Andrew Klavan er en kendt forfatter og kulturel debattør i USA, og hans bøger er oversat til en række sprog, og nogle af dem er blevet til film med så kendte skuespillere som Clint Eastwood, Michael Cain og Michael Douglas.


Siden her er oprettet, som en nødløsning fordi det webhotel(www.væaltidrede.dk) jeg har det liggende på har så primitivt et redigeringsprogram at jeg ikke der har kunnet finde ud af at indlægge Andrew Klavans vidnesbyrd, som  du kan se længere fremme i artiklen her.

Du skal ikke alene bedømme Bibelen ud fra hvad du ser i dem, der kalder sig kristne!  Der er mange, der kalder sig kristne, men det er kun dem, der i sandhed er født af Gud, hvis liv afspejler Jesu væsen!

  Inden jeg går videre, vil jeg fortælle om at jeg drev en lille virksomhed i en årrække. Der fik jeg af og til besøg af en mand fra firmaet Mercuri Urval, som er det, der i daglig tale kaldes et headhunterfirma, som hjælper virksomheder, der mangler en medarbejder med at finde den helt rigtige til stillingen. Jeg spurgte den af deres konsulenter, der jævnligt besøgte mig for at sælge sin hjælp til mig om hvordan de kunne være sikre på at de nye medarbejdere de finder til ledige stillinger, vil blive ved med at være gode medarbejdere efter deres ansættelse. Hans svar var at de gjorde det at de analyserede vedkommendes personlighed, og at de vidste med sikkerhed at et menneske aldrig ændrer personlighed, så derfor: passer han på ansættelsestidspunktet, så passer han også fremover.

 Her kommer vi så til det vidnesbyrd om Bibelens troværdighed, som jeg vil pege på: Folk, der bliver født på ny bliver forvandlede. Verden vrimler faktisk med eksempler herpå.

Jeg ville dog ønske at der var mange flere eksempler end der faktisk er, men der er sket det sørgelige i mange kirker at man er mere optagede af at være politisk korrekte og at få mange medlemmer, end af at forkynde det Bibelen siger: At mennesker generelt er fortabte syndere, som trænger til at blive forvandlede (fornyede)! Det taler man ikke så meget om, for man vil jo ikke støde folk på manchetten (at man kan være nødt til at risikere at støde folk på manchetten for at frelse dem fra evig fortabelse er ikke noget man vil ind på, for vi må jo ikke dømme!). Nu er det så at jeg gerne vil vise dig en succerig doktor, der begyndte at studere bibelen af sig selv og så kom til at se sig selv i sandhedens lys, og derfor valgte at bede Jesus om tilgivelse for sin synd. Klik på det understregede her efter kolonet og se hvad der så skete :

Ateistisk doktor bliver kristen

Du kan se hans vidnesbyrd ved at klikke på den

lille trekant nederst i billedet herunder. Vil du gerne se det i fuldskærmsvisning, så klik på det firkantede symbol til højre for midten. Når du har set videoen til ende i fuldskærmsvisning kan du vende tilbage til siden her ved at klikke på tastaturets Esc. tast.

Mariah Jones:

 Mariah Jones har oplevet et par ting jeg vil vise jer:

For det første:

beretningen om hvordan hun slap ud af sit slaveri under spiseforstyrrelser. Du kan høre hende fortælle om det  ved at klikke her.

David Wood

og Nabeel Qureshi:

 Selv noget så nærmest umuligt, som en ateistisk psykopat og en overbevist muslim kan opleve komplet livsforvandling. Lyt til disse to's beretning ved at klikke her.

For det andet:

Hun fortalte i  beretningen du lige har hørt om at hun havde en drøm før hun blev en kristen hvori hun så noget, som viste sig at afspejle et bibelvers dette bibelvers er kapitel 8 vers 13, i  Åbenbaringsbogen (den sidste bog i Bibelen).  Det vers citerer jeg her: Og jeg så: Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: »Ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse.«.

Hun fortæller om den drøm i en anden video, som jeg endnu ikke har fået udstyret med danske undertekster,  men du kan se den uden undertekster ved at klikke her.

Roger Stone:

Da Donald Trump, som ikke tilhørte den magtfulde inderkreds i Washington DC men var rig nok til at finansiere sin egen valgkampagne (og derfor ikke var nogens stik i rend dreng) meddelte, at han ville søge at blive valgt til præsident i 2016 skræmte det den magtfulde elite (som udgøres af demokrater og embedsfolk og internationale bankfolk) til døde, og de satte alt ind på at svine Trump til via brug af de medier de har kontrollen over, og Obama, der stadig var præsident satte de magtfulde amerikanske efterretningsvæsener på opgaven at spionere på Trumps kampagne. For at gøre det, angreb de forskellige. medarbejdere i Trumps team. En af dem det gik ud over var Roger Stone, som mirakuløst blev omvendt midt under forfølgelserne af ham,

Du kan høre hans beretning ved at klikke her.


Daniel Shayesteh:

var engang med i den iranske regering og var fundamentalistisk muslim. Du kan høre hans beretning uden undertekster ved at klikke her.

Fællesnævnere:

God er stor nok til at have et personligt forhold til hver eneste af jordens 7 milliarder mennesker og endda mere end det, for Jesus fortalte at Gud til enhver tid véd hvor mange hår hvert enkelt menneske har på hovedet, og at ikke en spurv falder til jorden uden at Han er med den.

Det betyder at med Gud er det helt anderledes end med jordiske herskere/regeringssystemer, hvor mennesker stort set bare er numre i et stort upersonligt system, hvor alle bliver presset til at passe ind i den samme boks. ’Derfor er hvert enkel kristens omvendelsesforløb forskellig selv om der er lighedstræk. Èt lighedstræk er at hvert menneske må erkende sit behov for Guds hjælp, og må se sig selv som Gud ser vedkommende. Det leder til en anerkendelse af at være én, der har overtrådt Guds lov, og derfor til en erkendelse af at være afhængig af at Jesus betalte straffen for disse overtrædelser, og vedkommende må så tage imod nåde og syndsforladelse. Så selv om du vil se at hver eneste af de omvendelsesvidnesbyrd jeg har vist her på siden er forskellige, så er der dog det fælles træk at de alle omgående oplevede verden, som forandret. En måde nogle beskriver det på er at de pludselig fra det ene øjeblik til det andet kunne  se farver og lys klarere end  de kunne før.

Til slut en god gammeldags prædiken af en god præst:

Igennem århundreder er folk hovedsageligt blevet mødt af Gud derved at de er kommet i kirke og har mødt Ham der, men særligt siden 2. verdenskrig er man i danske kirker holdt op med at kalde folk til omvendelse, og resultatet er ikke udeblevet: Kirkerne står praktisk taget tomme.

Og de der kommer i kirke, har generelt overhovedet ingen viden om hvad Bibeltro kristendom er. Derfor har de der ikke kommer i kirke selvfølgelig heller ingen anelse om hvad sand kristendom er. De fleste tror at det at være en kristen er at være rar og tolerant, en sand kristen er selvfølgelig rar og kærlig men det der først og fremmest kendetegner en sand kristen er kærlighed til sandhed, og da vi lever i en tid hvor den generelle opfattelse er at hvert menneske har sin egen sandhed, så vil en person, der står fast på at Bibelens budskab er sandhed ofte blive set på, som intolerant og ukærlig.

Jeg har søgt ”over dammen” for at finde en præst der kalder til omvendelse. Du kan høre ham ved at klikke her.

Jeg vil ”skære det ud i pap” ved at sige:

 at et stærkt bevis på Bibelens troværdighed er den forvandling, der sker med et menneske, der ærligt og fuldt overgiver sig til Bibelens kald, til at overgive sig til Jesus, for den forvandling der sker med vedkommende kan ikke forklares ud fra verdslig psykologi. Nej det gamle menneske skal dø åndeligt, og et nyt fødes af Gud. Præcist, som Bibelen forklarer.

Gud er ikke reperatør eller healer. Han er fornyer!

Nå jo, vi ser fra tid til anden at Gud vælger mirakuløst at helbrede et menneske for en fysisk sygdom, som kræft eller lignende, men vejen til evigt liv går igennem det at det gamle uforbedrelige  menneskes ånd  dør, og vedkommende får en ny retfærdig (syndfri) ånd.

Det sker ved at det menneske erkender at være en synder, som handler imod Guds lov (begærer, lyver osv. ) og og beder Jesus om tilgivelse ogvender ryggen til sit syndige liv.  Den bøn (sagt i ærlighed) har Jesus aldrig sag nej til.  

Bibelens budskab er at dette er hvad Gud ønsker for ethvert menneske uanset baggrund og nuværende tilstand. Uanset om man er "god" eller "ond".

så min opfordring er: følg dr. Viehmans,  Andrew Klavans, David Woods og Roger Stones  eksempler, og bekend din syndighed over for Gud og bed Ham om at tilgive dig. Du vil aldrig i evighed fortryde det, og her bruger jeg ikke udtrykket evighed på en overfladisk måde. for du bliver Jesu medarving til Guds evige rige. Mariah Jones blev helbredt da hun kaldte på Jesus, og ikke længe efter tog hun imod kaldet til omvendelse. Og er nu en glad bekendende kristen.