FORMÅLSDREVEN KIRKE

FORMÅLSDREVEN KIRKE


Grundlæggeren af bevægelsen ”formålsdreven kirke” er Rick Warren 


Warren B. Smith var en stærkt engageret New Ager indtil en gammel dame en dag gav ham et eksemplar af King James 1611 bibeloversættelsen. Læsningen af denne førte til at han kom til tro og blev født på ny. Et stykke tid derefter kom han i besiddelse af en bog af en dengang ikke så kendte præst (Rick Warren) og eftersom Rick Warren blev markedsført, som en evangelisk kristen og præst blev det en chokerende oplevelse for Warren B. Smith at læse denne bog, da det (med hans store indsigt i New Age) hurtigt blev klart at Rick Warren var en vaskeægte new ager (at Rick Warren altså repræsenterer det han selv (Warren Smith) blev frelst ud af). Efterfølgende har Warren B. Smith skrevet analyser af flere af Rick Warrens bøger og omhyggeligt påvist hvor inficerede de er af new age. Det ville simpelthen være for voluminøst for hjemmesiden her at gå helt i detaljer med alt det Warren B. Smith har afsløret i sine bøger, men de kan købes billigt på Amazone .com, så den engelsksprogede, der er villig til at gøre en indsats for at lære kan jo købe bøgerne og læse dem, men jeg vil dog lige gøre opmærksom på nogle få ting, der bør overbevise enhver, der kender sin Bibel om at Rick Warren er en forfører, der desværre har fået en enorm indflydelse ud over hele verden (med 500.000 kirker tilknyttet sit netværk).


 


 For det første: 


Den 23. maj 2005 kom Rick Warren med denne udtalelse til TIDSSKRIFTET Pew Forum on Religion and Public life:  ”ordet fundamentalist stammer faktisk fra et dokument fra 1920’erne kaldet "The 5 fundamentals of the faith” og dette dokument er udtryk for en meget lovisk og snæversynet opfattelse af kristendom”.


Jeg  har oversat det dokument Rick Warren her refererer til til dansk, og det følger her i blå skrift:


 DE 5 FUNDAMENTALE SANDHEDER I TROEN 


Der er 5 fundamentale sandheder i troen, som er essentielle for kristendom, som vi alle er enige om:


 


1. Vor Herre Jesu guddommelighed (Joh. 1,1 Joh. 20,28 Hebr. 1,8-9).


 


2. Jomfrufødslen (Es. 7,14  Matt. 1,23 Luk. 1,27).


 


3. Forsoning ved Jesu blod (Ap. Ger. 20,28 Rom. 3,25 og 5,9; Ef. 1,7; Hebr. 9,12-14).


 


4. Legemets opstandelse (Luk. 24,36-46  1. Kor. 15, 1-4 og 15,14-15).


 


5. Bibelens ufejlbarlighed (Salme 12,6-7;  Rom. 15,4; 2. Tim 3,19-17; 2. Peter 1,20)1


 


Og enhver, der er uenig i et eneste af disse punkter er slet ikke en kristen, i stedet er de i sandhed hæretikere


 


Derfor: uenighed er helt acceptabelt indenfor kristendommens rammer, men frelsen er alene knyttet til disse 5 læresætninger.


 


Men hvis nogen benægter bare ét af disse 5 læresætninger så har de forladt troen. De lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, (1. Tim 4,1) ved at benægte disse 5 læresætninger har de skaffet sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. (2. Tim 4,3), og tilmed fornægtet den Herre, som købte dem. (2. Peter 2,1). Disse er de sande hæretikere, som forkynder en anden Jesus ifølge 2. Kor. 11,4:


I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.


Og senere i kapitlet beskriver Paulus sådanne, som værende Satans medarbejdere:


Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.  Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.


 


Så forstå venligst: Hvis du stødes over forskelle i mindre læresætninger, så tro ikke at vi fordømmer dig, som værende hæretiker eller vantro.  Intet kunne være længere fra sandheden. Så længe  du holder dig til disse 5 fundamentale læresætninger er du velkommen til at deltage i debatten, og sammen vil vi så afsløre mørkets frugtesløse gerninger (Ef. 5,11).


1.Bemærk venligst: Dette refererer ikke til ”King James alene” debatten. Det refererer snarere til de mennesker, der hævder at få åbenbaringer udenom Bibelen


 


 


 European-American Evangelistic Crusades


2.P.O. Box 41001 Sacramento, CA 95841 • 888-708-3232 • www.eaec.org


 Personligt vil jeg  (Ole Michaelsen) gerne lige kommentere punkt 5:


Bibelens originalskrifter ér ufejlbarlige, men det er blevet en kæmpe forretning at udgive nye bibeloversættelser, som ofte er modellerede efter oversætternes personlige livsopfattelse, så man bør ikke ukritisk basere sin lære på en hvilken som helst bibeloversættelse.


 For det andet: Jesus advarer os i Matt. Kap. 23-25 kraftigt  i profetiske udtalelser om endetiden.


Men Rick Warren advarer imod at interessere sig for profetier og siger at det er en sataninspireret afvigelse fra sand kristendom at interessere sig for profeti. Det gør han på sin hjemmeside. Han modsiger altså Jesus direkte og uden omsvøb.


 For det tredje: For at give indtryk af at være bibeltro understøtter Rick Warren sin lære med bibelcitater, men for at kunne gøre det har han måttet håndplukke forvrængede oversættelser fra 15 forskellige bibeloversættelser, og her er hans foretrukne oversættelse Eugene Petersons New age inficerede oversættelse ”The message”.


 For det fjerde: Rich Warren har udtalt at det, der først og fremmest skal bekæmpes i det 21. århundrede er fundamentalisme , og at fremtiden er multireligiøsitet (at vi altså skal favne alle religioner). I hans kirke (Saddleback church)  bruger man det de kalder "kingdom circles" til at illustrere at man kan entre ind i Guds rige via alle forskellige religioner. Hvis du forstår engelsk kan du se dette i dokumentaren "chuech of tares" (ukrudtskirken) ved at klikke her


 


jeg ved ikke hvordan du har det kære læser,  men jeg behøver ikke flere beviser for at vide :  At Rich Warren er en fjende af sand kristendom og at formålsdreven kirke er noget man skal holde sig langt fra.


Lad os i stedet være tro imod Bibelens budskab og forkynde dét uanset, hvor få der så kommer i kirken, for succes i tjenesten måles ikke  i volumen, men i om man forbliver tro imod Guds ord.