OM DET FRIKØBTE ÆSELFØL

OM DET FRIKØBTE ÆSELFØL

 

 

Der står således i 2. Mos. 34,20:Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg. Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen  på det. Enhver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Tomhændet må ingen se mit ansigt.

I den danske oversættelse bruges udtrykket småkvæg, men ifølge grundteksten er det et lam, man kan frikøbe æselføllet med.

 

 

 

Umiddelbart kan dette lovbud forekomme besynderligt, men Gud  bruger sin egen kvinde (Israel) til at demonstrere for Kristi brud (kirken) hvordan Han vil at vi skal leve,det kan du få uddybet ved at klikkeher. Gud er ånd, og Han bruger ofte konkrete situationer fra hverdagslivet, som billeder på det der sker/skal ske i den åndelige verden, Jesus talte for eksempel meget i lignelser, når Han underviste. Et eksempel herpå er at Han sagde Han til Nikodemus: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Her brugte Jesus noget helt håndgribeligt vi kender fra hverdagen til at beskrive noget der må ske i den åndelige verden.

 


Eller til kvinden ved Jakobs brønd: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.«

 

med ”levende vand” mente Jesus Helligånden: John. 7,38-39: Den, der tror på mig, skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.‹ «   Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få.

 

 

 

 

Æslet er et stivnakket dyr, og et billede på ubodfærdige (stivnakkede) mennesker. Hvis de ikke er villige til at lade sig frikøbe af Guds lam (Jesus), så vil Gud ”knække nakken på dem” - hvis ikke før, så på dommedag.

 

 

 Ydermere: Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æselføl, som må have været frikøbt med et lam. Det kan ses som et billede på at vi, der er frikøbt af Guds lam (Jesus) skal være bærere (forkyndere) af evangeliet, for som der siges i Es. 52,7:Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Zion: »Din Gud er konge.«