KUN FÅ SKAL VÆRE LÆRERE

KUN FÅ SKAL VÆRE LÆRERE

 

 I Jak 3,1 læser vi:  Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.

 

Det er en alvorlig og ansvarsfuld sag at sige ja til et kald, som lærer i kirken. Giver man forkert eller dårlig undervisning vil man komme til at stå til ansvar på en særlig måde, det påpegede Jesus  i Matt. 5,19:Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

 

Fejlagtig udlægning af Guds ord er altså en fare, der lurer på dem, der lader sig kalde til lærer-gerningen.

Dovenskab og overfladiskhed er også en fare, der lurer på dem, for i grundteksten til 2. Tim. 2,15 siger Paulus til sin elev Timoteus: studér for at vise dig selv anerkendt (over for Gud), ret udlæggende sandhedens ord, som en arbejdsmand, der ikke behøver at skamme sig

en arbejdsmand, der ikke behøver at skamme sig, er en arbejdsmand, der samvittighedsfuldt yder den indsats, som han har aftalt med sin arbejdsgiver, der betaler ham en aftalt løn. Den med at gå på talerstolen uden forberedelse i forventning om at Helligånden der vil lægge de rette ord i munden på ham, den går ikke! Helligånden vil hellere end gerne give ham de rette ord, men baseret på grundig bibelstudie, som meget gerne må være kombineret med grundige studier af historie og sprog. At være en god bibellærer kræver en meget stor indsats. Det er faktisk hårdt arbejde,

og gør han det ikke til Guds tilfredsstillelse, så vil han få en hård dom siger skriften, men på den anden side får han stor belønning, hvis han gør det til Guds tilfredsstillelse.

 

Og i Hoseas bog 4,6 læser vi:  Det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab.  Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Mangel på kundskab (om Guds ord) kan altså gøre det af med Guds folk – det kan faktisk resultere i at Gud glemmer os.

    Jeg indledte med at citere fra Jakobs brev, men jeg vil gerne citere videre derfra:

Jak. 3,5a -12:Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand;  også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede.  For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket;  men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede;  fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være.  Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld?  Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.

 

Hvis tungen ikke er styret af Gud (Guds ord), så kan dengøre ubodelig skade!


ET KOLOSSALT ANSVAR:

De, der påtager sig lærergerningen, gør noget godt, men de påtager sig også et kæmpe ansvar, for gør de  ikke deres arbejde ordentligt kan de blive årsag til at det er ude med rigtig mange, som ender med at blive glemt af Gud.


SET I BAKSPEJLET:

Gud kaldte mig til at følge Ham da jeg endnu gik i grundskolen i 1950’erne og siden da har jeg set den ene form for vranglære efter den anden skylle ind over menighederne, og ”set i bakspejlet” kan jeg tydeligt se at menighederne (og jeg selv) var så lette at forføre netop på grund af  manglede kundskab.

VI ER SELV ANSVARLIGE!

gode lærere er ikke en selvfølge, så vi lægfolk må til at kræve noget af vore lærere, og sige: ”Vil du at vi skal give dig løn for din lærergerning, så må du gøre det ordentligt og redeligt!”

På den anden side er dårlige/falske lærere næsten en selvfølge, for Satan er denne verdens gud, og vranglærere leverer altid det, der er størst marked for, altså det der kildrer folks ører.

   Paulus skrev til sin elev Timoteus i

2. Tim. 4, 1-5: Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:  Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!  For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!


Enhver, der er født af Gud, er faktisk i stand til at bedømme læreren, der står der på prædikestolen1, for vi læser i 2. Kor. 5,4-5: For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os Ånden som pant.

 Alle der er født på ny  har fået Helligånden, som pant, og har derfor evnen til at bedømme forkyndelse. Faktisk må man spørge sig selv, om de, der hele tiden falder for vranglære bare er navnekristne, der aldrig har gennemgået en sand omvendelse.

 

Når vi har Guds ånd, + Guds ord (Bibelen), og ingen i den vestlige verden kan reelt hævde at de ikke har adgang til en Bibel, så har vi forudsætningerne for at bedømme lærerne. Vi skal bare huske ikke at lade os kujonere til tavshed af udtalelser som: ” du må have empati, og ikke dømme andre”

Hertil svarer vi med Bibelens ord i

1. kor. 5, 12-13:Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme?   Dem udenfor skal Gud dømme. »I skal udrydde den onde af jeres midte.«

Paulus taler ganske vist her ind i en situation, hvor et menighedsmedlem lever i åbenlys umoral, men det er mindst lige så farligt for en menighed at holde hånden over vranglærere, der forleder folk til at antage en anderledes Jesus, som at holde hånden over umoral. Ovenikøbet er det sådan at vranglære som oftest fører til umoral (seksuelt og økonomiskt).

 

 

KONKLUSION:

 lad os stå sammen om at bygge menigheder, der er kendetegnede ved god solid bibelundervisning, og lad os luge ud i lærerflokken, og fjerne de middelmådige lejesvende, der findes iblandt dem. Vi må bl. a. vurdere om de bygger deres undervisning på Guds ord i Bibelen, eller på den etablerede kirkes tradition, eller måske en populær trend. Bygger de ikke på Bibelen alene, så skal de kasseres! Og det uanset hvor "gamle i gårde" og veletablerede de så er, for få ting er farligere for Guds folks sundhed  end en dårlig lærer.

 

 

 

 

EFTERTANKE

 Gud skabte os i sit eget billede, og gav os en forstand. Var det for at vi skal udvikle bedre biler og medicin? Ja, det var det blandt andet, men ellers var det for at give os evnen til at forstå Hans åbenbarede ord, og det er først og fremmest det vi skal bruge vor forstand og vor energi til, til gavn, opbyggelse og bevarelse  af både os selv og resten af Guds folk.