EVANGELIET OM RIGET

EVANGELIET OM RIGET

 Ordet evangelium betyder jo ”Den gode nyhed”, og Jesus talte igen og igen om evangeliet om riget, som vi for eksempel kan se her i Matt. 9,35:Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse.

og i samtalen om endetiden, som Jesus havde på Oliebjerget med sine disciple sagde Han i Matt. 24,14:Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

Mange gange forkyndes evangeliet, som om det vigtigste ved evangeliet er at opnå at have det godt rent mentalt her og nu i bevidstheden om at være frelst og retfærdiggjort på grund af Jesu blod, men evangeliet om riget var åbenlyst noget, som stod højt på Jesu dagsorden, så bør det ikke også stå højt på vores dagsorden? Mennesker generelt vil gerne vide noget om fremtiden, og det er ikke uden grund at profeti har en stor plads i Bibelen, og at en person, som Rick Warren, der helt hlart er på Satans lønningsliste advarer imod at interessere sig for endetidsprofetier. Jeg tror at vi måske kunne råbe langt flere mennesker op end vi gør, hvis vi ville gøre, som Jesus befalede: Forkynd evangeliet om riget.

Det er forkert at lade adventister og Jehovas vidner være de eneste, der taler om riget. Men hvis vi skal forkynde om riget må vi vide hvad riget er. Jeg har skrevet om riget i en anden artikel, som du kan komme til ved at klikke her.