HVORNÅR SKAL MAN DØBES

HVORNÅR SKAL MAN DØBES?Paulus skriver i Gal. 2,19: Jeg er korsfæstet med Kristus.


Hvem er korsfæstet med Kristus? Jo, det er den gamle natur (det gamle menneske). Det ser vi af Gal. 5,24: De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.


 


Og det er jo klart nok, for Gud arbejder ikke på den måde at Han ”reparerer” et syndigt menneske. Nej, Det gamle skal dø, så et nyt retfærdigt menneske kan fødes ved tro på at Jesus er Kristus (Messias) det ved vi fra 1. Joh. 5,1: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud.


 


I Rom. 6,4-6 læser vi: Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.   For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.   Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden;

Og så læser vi i Kol. 2, 12: I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.


Dåben symboliserer altså både begravelse og opstandelse, og man begraver jo ikke folk levende. Først skal det gamle menneske dø med Kristus (ved troen), så kan man begrave liget (døbe- dykke under). Ok. nu får i det med skeer:

At blive dykket under vandet symboliserer begravelse af den afdøde gamle natur.

At komme op af vandet symboliserer at et nyt menneske fødes.


 


Ret dåb følger altså efter omvendelse! Ideen med at rækkefølgen er ligegyldig holder ikke rigtig stik. Jesus er førstegrøden (af alle dem, der fødes af Gud ( alle, der bliver Guds børn gennemgår i Jesus den samme død og opstandelse, som Jesus), og Han blev først begravet efter sin død, derefter opstod Han. Ligeledes skal det gamle menneske først begraves efter sin død. Derefter kan et nyt menneske opstå.


Desuden:

Bibelens samlede budskab viser os at Guds undervisningsmetode er Midrash, som grundlæggende betyder at Gud bruger mashals [Jesus bruger meget lignelser, og en lignelse er faktisk en slags forlænget mashal). Dåben er en mashal, som forklarer/demonstrerer noget om hvad, der sker i den åndelige verden akkurat, som Jesus bruger fødsel, som et eksempel på en åndelig realitet (at blive født på ny)]. Under teksten her har jeg indsat et PDF dokument, som forklarer lidt om mashals og nimshals.


Dåben er altså en mashal og ikke en magisk religiøs handling!


NB Jeg har tilføjet en underside (sitz im leben), som i menuen  ligger, som en nedfaldsmenu til artiklen her. Du kan også gå direkte til den ved at klikke her