HVEM ER JESUS

HVEM ER JESUS?

Der har faktisk aldrig levet én, ved navn Jesus. Jøderne kaldte ham Rabbi Yeshua bar yosef M’Nazeret.   Det var hedningerne (ikke-jøder) der gav  Ham navnet Jesus, men lad os her bruge navnet Kristus, som betyder Messias (den salvede).             


I Johannes evangeliet kapitel 10 omtaler Kristus sig selv, som den gode hyrde.


       Jøderne har ikke været i tvivl om at Han refererede til salme 23, som indledes med ordene ”Herren er min hyrde”. I grundteksten står der "Yhwh er min hyrde". Læser vi disse 2 tekster i sammenhæng forstår vi at Kristus faktisk siger til jøderne: ”Jeg er Gud (Yhwh)” Dette er meget vigtigt at forstå: Gud ofrede sig selv for at frelse sin skabning.


 


En anden ting, hvis vigtighed ikke kan overdrives er at Kristus ifølge Johannes evangeliet er Guds ord. Det vil sige at hvis vi vil lære Kristus at kende, så må vi lære Bibelen at kende, og det er et faktum at vort forhold til Bibelen afspejler vort forhold til Kristus.

Den måde vi behandler Bibelen på er et direkte udtryk for hvordan vi behandler Kristus, for agter og ærer vi ikke det Han siger, så agter og ærer vi ikke Ham, som person, og vi har altså ingen grund til at kalde os kristne. Elsker man et menneske vil man ønske at være sammen med det menneske og lære det bedre at kende, og elsker man Kristus vil man ønske at lære Hans ord bedre at kende.