I GUDS BILLEDE

I GUDS BILLEDE

I 1. Mos. 1,26 læser vi: Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!


Gud er en rationelt tænkende personlighed 1, og derfor er mennesker, (der fungerer ordentligt vel at mærke) rationelt  tænkende personligheder 2, og det giver os mulighed for at forstå hvordan Guds skabning fungerer bedst.


I Es. 55,9 siger Gud: for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.

Det er selvfølgelig så sandt, som det er sagt, men jeg vil lige bruge et billede:

Efter man opfandt stjernekortet blev det muligt for søfarten at navigere efter det man kaldte ledestjerner, og man kan sige det sådan at vel det er umuligt for mennesket at nå ledestjernerne, men de er alligevel gode at navigere efter. Sådan er det også med Guds tanker/veje: Gud har fastsat et sæt naturlove plus et sæt moralske love . Hvis vi respekterer og styrer vort liv efter disse regelsæt, så fungerer vi og vore samfund bedst muligt. Går vi ud over disse regelsæt, så styrer vi imod ulykke og katastrofe.


Sammenfatning

Gud har brugt både Israel, og andre nationer (men særligt Israel) som eksempler på hvilken effekt det har at efterleve, eller ikke efterleve Hans moralske love 3, og på den baggrund mener jeg at det er muligt rationelt at gennemtænke effekten af at respektere eller ikke respektere morallovene, helt på linje med hvordan vi vil gennemtænke naturlovene. Derfor mener jeg godt en kristen kan være rationel og lade sig styre af sin forstand 4. Vel at mærke hvis forstanden er underkastet Bibelens sunde lære.


1 Gud er ganske rigtigt over naturlig, men Han er ikke u naturlig


2 Jeg taler ikke for at vi skal vente tilbage til rationalismen,

    hvor præsterne brugte prædikestolene til at undervise bønderne i at drive effektivt landbrug,

    men læs artiklen her til ende.


3  Naturlovene gav Gud os ikke en åbenbaring om, men Han gav os forstanden og den sunde fornuft,

    og menneskeheden har indenfor de seneste 500 år fået ganske god indblik i disse,

    og især inden for de sidste 50 år er vor viden herom vokset kolossalt.

    De moralske love var vel indlagt i menneskets natur fra starten, men vi mistede dem delvist ved

    syndefaldet. Når jeg siger delvist mener jeg at det faldne menneske i grunden godt kender disse love,

    som det vi kalder samvittigheden, men kraften og viljen  til at efterleve dem mistede vi.

    Gud åbenbarede så desuden de moralske love for Bibelens forfattere, så vi er uden undskyldning

    når vi bryder dem, og derved kører samfundet i sænk,

    for både Bibelens ord og vor samvittighed advarer og underviser os og hvordan vi bør agere.


4 Faktisk mener jeg det er dødsensfarligt at lade følelserne overtage den funktion forstanden

   (i samarbejde med Helligånden) var tiltænkt.