LUTHERDOM

LUTHERDOM

Nogle vil sikkert undre sig over at jeg medtager lutherdom under punktet MYSTICISME. Men grunden til at jeg gør det er at Luther ikke tog afstand fra religiøsitet, men holdt fast i sakramenttanken (Den katolske kirke har 7 sakramenter). (Den ortodokse kirke kalder alle kirkelige handlinger  sakramenter og har så 7 "store" sakramenter. De kalder sakramenter "hellige mysterier" og nådemidler2) Luther bibeholdt altså denne religiøsitet i form af 2 sakramenter (dåben og nadveren). I den katolske nadver taler man om transsubstantion (at oblaten bogstavelig talt bliver til Jesus, som ofres igen og igen ved at man spiser ham (så katolikker, der rent faktisk tror at dette sker, må jo se på sig selv, som kannibaler (der spiser deres egen gud)) Luther opfandt så tanken om kosubstantion (at Jesus på mystisk vis er til stede i oblaten – han forklarede det billedlig talt således at det er, som ilden, der stadig er til stede i jernet (som varme) længe efter at smeden har taget det ud af ilden). Nærlæser vi det Jesus selv siger ( i Johs. evangeliet kapitel 6), kan vi forstå at brødet (som mannaen i ørkenen), symboliserer Guds ord, som vi bliver opfordret til at spise.

 

Guds ord er altid blevet spist. Jeg giver her nogle eksempler:

 1. Ez. 3,1:Så sagde han til mig: »Menneske, spis              det, du ser her! Spis denne rulle, og gå så hen og          tal til Israels hus.«

 

 2. Jer 15,16:Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine         ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde,

     for dit navn er nævnt over mig, Herre,

     Hærskarers Gud.

 

 3.  Åb. 10,10:Jeg modtog bogen af englens hånd og         slugte den. I min mund var den sød som honning,         men da jeg havde slugt den,

      var den bitter i min mave.


Når Gud siger at vi skal spise Hans ord, er det ganske enkelt et billede på at det akkurat, som mad optages og bliver en integreret del af den, der spiser det, sådan skal vi optage Gus ord, så det bliver en integreret del af os selv. Det er det nadveren skal minde os om – det er der ikke noget mystisk i.

 

 


Det, at lutherdommen har beholdt en lille del mysticisme har haft stor indflydelse på hvor den lutherske kirke har bevæget sig hen siden Luthers tid (en lille smule surdej gennemsyrer hele dejen). og jeg er tilbøjelig til at tro at her ligger noget af forklaringen på hvorfor selv konservative lutheranere i stigende tal bevæger sig tilbage til den katolske kirke, og ligeledes i stort tal falder for emerging church bevægelsens forførelse.


Ud over de ovenfor nævnte ting, så modsagde Luther åbenlyst Bibelen på flere væsentlige punkter:

 

 

 

 

 

 

 


1. han erklærede sin uenighed i budskaberne i Jakobs brev, Judas brev og Hebræerbrevet.

    Jakobs brev mente han slet ikke burde have været kanoniseret.

 

2. Johannes Åbenbaringen er den eneste bog i Bibelen, som siger om sig selv at der er en velsignelse knyttet til at læse den (det gælder om alle Bibelens bøger, men Johannes Åbenbaringen siger det direkte om sig selv). Åb. 1,3: Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær. Luther sagde at den ikke er værd at læse!


3.  Bibelen gør det ganske klart at Gud elsker det          jødiske folk, men Luther opfordrede kraftigt til          jødehad

     og blev faktisk medinspirator til nazitysklands         holocaust, for Hitler citerede Luther i udbredt           grad i sin bog "mein kampf" (og han citerede ham ikke ude af sammenhæng). 

     Det gav mange gode tyske lutheranere en                 undskyldning til ikke alene at vende det blinde         øje til nazisternes mishandling af jøderne1,

     men også at medvirke selv. 14 af Tysklands lutherske biskopper støttede Hitler. (herunder finder du 2 afsnit, som uddyber og dokumenterer dette). 

 

 

 

Egentligt er det mig en kilde til stadig forundring at visse mennesker på én og samme tid  kalder sig bibeltro, og alligevel har Luther, som forbillede. Det er lidt, som om de taler med to tunger.

 

 

 Jacob Prasch tog i juli 2013 et par dage ud af sin tæt besatte kalender og besøgte mig.

  Ved den lejlighed lånte jeg et digitalt videokamera, så vi kunne optage nogle undervisningsepisoder. Jeg bad ham sige lidt om lutherdom. Du kan se resultatet ved at klikke her. 

 

Her følger så de 2 lovede afsnit:

1. I Moskva er der fundet et arkiv med 100.000 breve, som                      privatpersoner og organisationer skrev til Hitler. Et af dem er                skrevet i 1943, og er fra de evangeliske og protestantiske kirker i        Tyskland,  De hylder Hitler for hans indsats for at bevare den tyske      civilisation. I 1943 kunne intet ærligt menneske i Tyskland være i        tvivl om  hvad Hitler gjorde mod jøderne2. Selv om katolikkerne forkynder frelse ved gerninger, så er det et          punkt ved katoliscisme der ofte er misforstået af ikke-katolikker.          Katolikkerne tror faktisk på nåde, som Jesus har betalt for ved sin      offergerning, men måden at få del i nåden på   siger de er via              nådemidler (sakramenter), derfor er det sådan at jo oftere man            deltager i for eksempel nadveren, jo kortere tid skal man opholde        sig i skærsilden,på grund af al den nåde man har modtaget via            sakramenter. Den  katolske kirke afholder  stadig særlige                    nadvergudstjenester af hensyn til fortidens paver for at hjælpe            dem hurtigere  ud  af skærsilden. når jeg her omtaler den katolske      kirkes lære om sakramenter, som værende nådemidler, så er det        fordi Lutherske teologer stadig omtaler sakramenter, som                    nådemidler, og det viser hvor tæt luthersk teologi faktisk er på            katolsk teologi. og det mystiske.