HVEM ELLER HVAD TROR DU PÅ

HVEM ELLER HVAD TROR DU PÅ?

Jeg møder jævnligt folk, der hævder at tro på Jesus, som mener at de er frelst på den bekendelse alene, men ofte negligerer de Jesu ord i Matt. 7,21: Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje

og de negligerer faktisk også ordene i Matt. 28,19-20. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«


Jesus siger her: ”kun den, der gør min himmelske faders vilje”. Og så "lær de mat holde alt det jeg har befalet jer.

Så længe vi taler om et menneske, der ikke kender Jesus, så findes der ingen synd, som vedkommende ikke kan blive renset for ved omvendelse og ny fødsel.

  Det er en vidunderlig sandhed, men guds ord advarer Timoteus i 2. Tim. 4, 3-5: For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.  Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

Advarslen om at de vil skaffe sig lærere, der vil lære det, der kildrer deres ører, er en advarsel til dem, der opfatter sig, som kristne, og derfor har vi en supplerende advarsl i 2. Kor. 13,5: Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.


Mange ser stort på det vi får at vide i Joh. 1,1 – 2: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.   Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. 

Og videre i Joh. 1,14: Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.


Jesus er Guds ord, og Guds ord er Bibelen komplet fra det første ord i 1. Mosebog til det sidste ord i Johannes åbenbaringen. Man kan ikke nøjes med at vælge nogle udvalgte ord og sætninger i Bibelen, som siger det der behager én og så lade det alene definere Jesus. At gøre Guds vilje betyder at man er villig til at lade sig bedømme af og stræbe efter at efterfølge alt hvad Guds ord lærer os. Ikke bare udvalgte ”godbidder”.

  De fleste af de 300 biskopper, der blev brændt på bålet i England, endte på bålet fordi de ikke ville gå med til at sige at brødet og vinen ved altergangen er Jesu legeme og blod. De var villige til at dø for at stå fast på den sunde lære. I mainstream kristendom i dag vil de fleste sige at man ikke bør skændes om hvordan sådanne ”petitesser” skal forstås eller praktiseres. Ydermere er det sådan at megen forkyndelse i dag forkynder en Jesus, som favner alt fra homoseksualitet til ægteskabelig utroskab og i det hele taget et liv, der ikke er til at skelne fra det liv, som vantro hedninge lever, eller man åbner dørene for New Age lære og mirakkelmageri, ”kristen” yoga og meget mere, og lader sig styre af hvad der føles godt frem for at granske i hvad Guds ord lærer os.

En frelsende tro er ikke bare det at tro at Jesus døde og opstod for syndere, nej det er en tro er, der favner Jesus fuldt ud, forstået således at troen accepterer Bibelen (Guds ord) fra A til Z uden forbehold og er villig til at lade sig bedømme og dømme af Bibelens komplette budskab.

Bemærk at jeg ikke hermed siger at kun et fejlfrit menneske ejer en frelsende tro. Paulus sagde således i Rom. 7,15: For jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Når Gud alligevel kunne bruge Paulus så mægtigt, som Han gjorde, så hænger det sammen med at Paulus aldrig lagde noget til eller trak noget fra i Guds ord. Han gjorde, som man lover at gøre, som vidne i en retssag: Han forkyndte sandheden, hele sandheden, og intet andet end sandheden, og så brugte han midrash, som er den bibelfortolkningsmetode, som vor Herre Jesus brugte.