JESU MAGNA CARTA

JESU MAGNA CARTA


Den engelske kong John indførte i 1215 det berømte Magna Carta, som kom til at danne grundlag for engelsk lov (altså loven i hans kongerige)


Vor konge (Jesus) har også en ”Magna Carta”. Det er bjergprædikenen, som vi læser i Matt. Kap. 5-7 og i de andre synoptiske evangelier. Heri beskriver Jesus reglerne for livet i Hans rige.


Det var bjergprædikenen de første menigheder studerede for at klarlægge hvordan livet i menighederne skulle forme sig, og det bør vi også gøre, vi der kalder os kristne i dag. Hvis vi står sammen og støtter hinanden i at leve vort liv efter Jesu ”Magna Carta”, så kan vi måske  blive det, som Gud havde tænkt sig med kirken: At være lys og salt, der bidrager til at holde vort samfund friskt og sundt. 


Jo mere kirken kommer til at ligne samfundet vi er en del af, jo mindre kraft får vi til at påvirke samfundet, for hvordan kan noget der er  det samme, som samfundet ændre samfundet?1 Eller, som Jesus udtrykte det i Matt 5,13: ”I er jordens salt; men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? Så duer det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker”.


Hvis kirken opfører sig på en måde, der mishager Gud, så er der en reel mulighed for at Han kaster os ud for at blive trådt ned af mennesker, eller, som der står i  Rom 11,21:Thi når Gud ikke har skånet de naturlige grene, så vil han heller ikke skåne dig.

Altså: eftersom Gud ikke skånede Israel, når de var ulydige, så vil Han heller ikke skåne en ulydig kirke.


1  Et eksempel: Hvis man har to bøtter med ens grøn maling og ønsker at gøre den ene lidt lysere,

    så kan man ikke gøre det ved at hælde noget maling fra den anden over i.

    Man bliver nød til at bruge en anden farve. Hvis vi på en prik ligner samfundet omkring os,

    så kan vi ikke øve forvandlende indflydelse på samfundet.