HVORDAN ER DIN KOST SAMMENSAT?

HVORDAN ER DIN KOST SAMMENSAT?

 I Hebr. 5,11-14 læser vi: Om dette har vi meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre.  For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord, ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde. For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn.   Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

 

Jeg kender en 90 årig dame, som siden sine tidlige teenageår har været en overbevist ivrig kristen, og som så vidt muligt er kommet i kirke hver søndag, og som derudover ivrigt har deltaget i kristent arbejde og har kommet til møder alle mulige steder. Hun er ikke dement eller hjernemæssigt sløvet på grund af alder, men alligevel kan hun slet ikke kapere/fordøje solid bibelundervisning og har i øvrigt svært ved at skelne imellem god og dårlig åndelig føde. Jeg oplever det ofte, som om kvinder, fra de når overgangsalderen og fremefter kun kan

tage imod undervisning, der taler til følelserne. Det er måske en del af forklaringen på at Bibelen ikke tillader kvinder at være lærere.

 

  Hvordan kan det lade sig gøre? Hun er jo ikke, og har aldrig været uvillig til at lære! Jo, dem, der har stået, som hyrder for hende har svigtet stort. De har aldrig givet hende andet end futmælk, og det vil de ifølge Jakobs brev komme til at stå til regnskab for engang på dommens dag.

 

 

HVORFOR NÆVNER JEG DETTE?

Det gør jeg for at advare alle, der gider lytte!

 

Både i, der står i en hyrdegerning,  og i får/lægfolk: lad jer ikke nøje med futmælk, men ”smøg ærmerne op” og gør det nødvendige for at  finde og give fast åndelig føde, så i ikke ender op, som 60 eller 90 årige åndelige babyer, der ikke kan tåle andet end mælk.

 

Gør for alt i verden det nødvendige for ikke at ende, som en, der har levet af futmælk hele livet, så du ikke kan skelne mellem god og dårlig åndelig føde.

 I den forbindelse vil jeg anbefale dig at klikke her.