KRISTEN NÆSTEKÆRLIGHED

KRISTEN NÆSTEKÆRLIGHED

Bibelens definition på næstekærlighed er tosidig (den består af 2 ting):


Agapekærlighed

du kan læse om agapekærlighed ved at klikke her


hjælpsom kærlighed

Vi læser i Jak. 2,14-22:  Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham?   Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?   Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død.

Nogen vil indvende: »Én har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro.  Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver.   Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar?   Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret?   Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen.

Videre i Matt 5,13-16 læser vi:  I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.   I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.   Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.   Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Jeg kunne citere langt flere skriftsteder med samme budskab, som de her citerede, men jeg vil lade det blive ved det, og det klare budskab er: Når en sand kristen ser et andet menneske i nød, så ”tager han/hun hænderne op af lommen” og kommer det nødstedte menneske til undsætning. ”Jamen”, vil du måske sige ” min kalender er så booket op at jeg ikke har tid” Hertil vil jeg bruge et af Jesu eksempler: Den gode samaritaner: Han fandt på sin rejse et menneske i nød, og ændrede så sine rejseplaner for at komme til undsætning. Vi skal også være villige til at rokere lidt rundt på vore egne planer for at komme en nødstedt i møde. Er vi ikke villige til det, så er al vor tale om kristen næstekærlighed ikke andet end varm luft ud af munden.


En, som kalder sig en kristen, som ikke besidder begge de her ovenfor omtalte former for kærlighed 1  er der kun et at sige om: Hans/hendes tro er lige så død, som et legeme uden åndedræt.


1  Besidder man agapekærlighed og ikke ”hjælpsom kærlighed”, så er man ikke i besiddelse af kristen næstekærlighed, ligeledes gælder

    det at uanset man, som mother Teresa dedikerer hele sit liv til barmhjertighedsgerninger, og ikke besidder agapekærlighed,

    så  har man ikke kristen næstekærlighed, for den ene dur ikke uden den anden. Frelsens hær kan synge og spille og

    rasle med bøsser så meget de vil, hvis de glemmer agapekærligheden – det bliver forgæves alt sammen set i Guds øjne.

    Begge sider skal være til stede!