HVAD ER KIRKENS OPGAVE

HVAD ER KIRKENS OPGAVE? 


Jo, Jesus formulerede det således: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer".


Kernen i denne befaling er: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple


Læg mærke til at befalingen ikke lyder: Gå derfor hen og omvend alle folkeslagene. Nej befalingen er at gøre alle til Jesu disciple, men Jesus fortæller så også hvordan det skal gøres: Han deler det op i 2 punkter:


 


Det første punkt (dåb):


dåb følger ifølge Bibelen efter den nye fødsel (få en forklaring på dette ved at klikke her) og den nye fødsel er uløseligt knyttet til det at komme til tro på at Jesus er Messias (1. Joh. 5,1 og Joh. 1 12-13). Når Jesus befaler at vi skal døbe, så siger Han altså indirekte at vi skal hjælpe mennesker frem til tro på Ham (altså forkynde evangeliet for ufrelste), og det skal forkyndes at det at  gå fra at være vantro til at være troende er uløseligt knyttet til syndserkendelse og det at angre sin synd, (det kan vi se af grundteksten til Mark 1, 15), så det første punkt er altså: forkynd et sandt evangelium, der fører til tro på den sande Jesus (ikke en eller anden ”hjemmestrikket” udgave af Jesus).


det andet punkt( gøre til disciple):


"idet i lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer".

De fleste har lært nok matematik til at vide at man kan opstille en simpel ligning, som denne: (2 – 2 = 0). Åndeligt set kan man også opstille en slags ligning:(omvendelse minus oplæring er lig nul).


Kirkens opgave er altså

at forkynde evangeliet til omvendelse, og så (dette er vigtigt): At følge op med grundig undervisning i Guds ord, og undervisning i at leve et liv i Jesu efterfølgelse (et helligt liv, som ærer Gud).