GUDS ØJEÆBLE

GUDS ØJEÆBLEDer er dem, der hævder, at Gud ophævede sin pagt med jøderne

da de ikke accepterede Jesus, som værende deres Messias.


Det gør de i fornægtelse af at Jesus faktisk indstiftede en ny pagt med Israel den aften, hvor Han spiste det sidste påskemåltid med disciplene (det måltid, som af mange kaldes for nadver indstiftelsen). Han indstiftede den nye pagt med ordene ”dette er den nye pagt ved mit blod” ”.

  Han hentydede  til den nye pagt, som Jeremias profeterede om i Jer. 31,31 - 34: Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.

Jesus stadfæstede pagten dagen efter Han udtalte indstiftelsesordene (ved at ofre sig selv på korset), og sidenhen er mange mange fra alle mulige andre nationer blevet indpodet på det Paulus i Rom. 11 kalder det sande oliventræ (Israel).


 


Og til det folk (Israel), som Han spredte ud over hele jorden for så i endetiden at samle dem tilbage omkring Jerusalem siger Gud i Zak. 2,10-13: for jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren. Kom! Slip bort, Zion, du som bor hos Babylons datter. For dette siger Hærskarers Herre — til herlighed har han sendt mig — til de folk, der plyndrede jer: »Den, der rører jer, rører ved mit øjeæble. Jeg svinger min hånd imod dem.


 


Derudover vil jeg opfordre til at læse hele Obedias’ bog (, som jo kun er på et kapitel). Særligt vil jeg her gøre opmærksom på versene 15 – 18: Herrens dag er nær, den kommer over alle folkene. Som du har gjort, skal der gøres mod dig, din gerning skal ramme dig selv. Som I har drukket på mit hellige bjerg, skal alle folkene drikke uden ophør; de skal drikke og fylde i sig og blive, som havde de aldrig været til. Men på Zions bjerg skal der være redning, det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse.Så skal Jakobs hus blive til ild, Josefs hus til en flamme, og Esaus hus skal blive til strå; de skal antænde det og fortære det. Af Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt.


 


Gud udtaler her sin vrede over Edom (Esaus efterkommere) fordi de har billiget den lidelse Israel har været igennem, Og Han siger så at de selv vil komme til at opleve den lidelse, som de har været med til at påføre Israel. Her må vi være klar over at ligesom Esau er en slægtning til Israel, så er kristne og kristne nationer i Guds øjne slægtninge til Israel (via Jesus), og vil så blive behandlet, som Edom hvis altså disse nationer handler, som Edom.


Yderligere kan vi læse i Joels bog 4, 1-8: I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Joshafats dal. Dér vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folkene. De delte mit land imellem sig og kastede lod om mit folk. De solgte en dreng for en skøge, og de gav en pige for den vin, de drak.  Desuden: Hvad kommer I mig ved, Tyrus og Sidon og alle filistrenes distrikter? Vil I gengælde mig min gerning? Vil I gøre gengæld imod mig? Hurtigt vil jeg lade jeres gerninger ramme jer selv.  For I tog mit sølv og guld og bragte mine kostbare skatte til jeres templer.  Judæerne og Jerusalems indbyggere solgte I til jonerne for at få dem langt bort fra deres land. Jeg lader dem bryde op fra det sted, I solgte dem til, og jeg lader jeres gerninger ramme jer selv. Jeg vil sælge jeres sønner og døtre til judæerne, og de skal sælge dem til et fjernt folk, til sabæerne.


I det hebræiske sprog er det således at hvis man vil understrege noget særligt kraftigt, så gentager man det. Når Jesus for eksempel ville sige noget meget vigtigt indledte Han med ”sandelig sandelig siger jeg jer” Han sagde ikke bare sandelig siger jeg jer. På samme måde er det når Gud i sit ord gentager en ting flere gange at så er det noget vi skal notere os på en særlig måde. Når Gud altså gentager flere gange at hvis man behandler jøderne dårligt eller ondt, så vil man selv blive ramt af den samme behandling. Så er det en advarsel, som vi bør tage alvorligt,

specielt da nu, hvor Herrens dag tydeligvis er nær, og advarslen i Obedias 15-18 særligt lægger vægt på den tid, hvor Herrens dag er nær. 


Lad os se på verdenshistorien, om Guds advarsel kan

kan efterprøves:


 


Først  lige denne betragtning: Edomitterne var beslægtede med jøderne, men alligevel samarbejdede de med deres og Israels fælles fjende (Babylon), og gav dem let adgang til at angribe Israel. Dette gjorde Gud vred, og han udtalte så sin dom over dem igennem Obedias, og som alle profetierne har denne profeti ikke bare én opfyldelse, men den beskriver et mønster, som gælder både profetens egen tid og tiden omkring Jesu første komme og tiden omkring Jesu andet komme


 Herrens dag kommer over alle folken står der (ikke bare Edomitterne). Gud advarer om at de nationer, der i teorien har et åndeligt slægtskab med Israel vil begynde at glæde sig over Israels ulykke og trængsel, men de vil selv blive ramt af den samme trængsel. Her må vi ikke glemme at araberne er beslægtede med jøderne, for både arabere og jødet er efterkommere efter Abraham.


Hvis Obedias’ profeti er sand, så bør der være sket ting der bekræfter profetiens rigtighed i de ca. 2.600 år, der er gået siden han fremsagde profetien, Lad os undersøge dette. Jeg vil herunder opremse en række begivenheder, som måske nok har lagt sig sådan til rette ad tilfældighedens vej, men overvej lige med dig selv, hvor sandsynligt det er at det hele kan passe sådan sammen ved en tilfældighed:


 


nu må vi huske at Abraham har 2 slags efterkommere (antropologiske efterkommere = jøderne, og teologiske efterkommere = dem, der er hans efterkommere igennem den nye fødsel ved tro på Jesus) Begge er Guds ”øjeæble” og Satan forfølger begge, så vi kan se at det var jøder og kristne der blev forfulgt i Sovjet unionen før jerntæppet faldt, det var jøder og Kristne Romerriget forfulgte, og det var jøder og kristne den katolske kirke forfulgte, da den havde magt, som den havde agt og Det er jøder og kristne islam forfølger.


 


De følgende eksempler er ikke nævnt i kronologisk orden rent tidsmæssigt:


 1. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:de evangeliske kristne (Paulicans, Bogomils, valdenserne og albigenserne), der aldrig havde mistet evangeliet, men altid bevarede og søgte at efterleve apostlenes lære (selv om det ofte forkyndes at Luther var den der fandt evangeliet) blev praktisk taget udryddet af katolikkerne ved brug af en uhørt brutalitet (selv efter datidens standard), og det blev fulgt af guds straf (som jeg forstår det): den sorte død, der udryddede 40 % af Europas befolkning, som var børn af den katolske kirke!


  Yderligere om dette punkt: Menigheden i Tyatira (tyatira betyder kontinuerligt offer (den katolske nadver?)) kan med god ret ses, som et billede på den tid, da den katolske kirke havde magten, og til dem skrev Jesus: Åb. 2,20-23: Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel (et billede på den katolske jomfru Maria?), der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød (eukaristien?) Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt (utugt er Bibelen igennem blevet brugt, som et billede på afgudsdyrkelse). Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger.


 2. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:


Indonesien er den største islamiske nation udenfor Mellemøsten, men antallet af kristne vokser eksplosivt, selv om  de kristne bliver forfulgt særdeles voldsomt af muslimer. Over en femårig periode lige før tsunamien i december 2004  indtraf, nedbrændte muslimerne 3000 kirker og dræbte titusindvis af kristne.

Så kom Guds straf : 90 % af ofrene for tsunamien var muslimer.

Alligevel: Mere end 90 % af nødhjælpen kom fra kristne lande på trods af at disse nødstetes muslimske brødre jo besad meget store olieformuer.


 3. eksempel på hvordan Obedias profeti gik i opfyldelse: 

Jerusalem var byen alle jøder valfartede til på de jødiske højtider, og på de tidspunkter var der vældig mange mennesker i byen.


Pompeji var romerrigets ”Las Vegas og ”Miami beach” Det var her romerne drog til for afslapning og for at more sig, så på visse tider voksede indbyggertallet i Pompeji voldsomt.


  Kort tid efter at romerne belejrede Jerusalem og brændte den ned til grunden og nærmest slagtede befolkningen, blev Pompeji komplet destrueret af vulkanen Vesuvs voldsomme udbrud.


 


 4. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: der var en periode hvor der mindst hver uge blev kastet en granat ind i en kirke et eller andet sted  i Pakistan, så kom Guds dom: Et jordskælv


 5. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: Man sagde at solen gik aldrig ned over det britiske imperium og ”Britania ruled the wawes” indtil de svigtede Israel ved at bryde Balfour deklarationen hvori de havde lovet jøderne og LEAGUE OF NATIONS at jøderne kunne vende tilbage til deres hjemland, men England valgte arabernes olie frem for at holde deres løfte til jøderne, så  jøderne blev brændt i koncentrationslejre i Tyskland og Polen, og så kom Guds straf:  London, Coventry og Liverpool brændte (på grund af Tysklands bombetogter) og derefter mistede England hurtigt det meste af sit imperium og svandt ind til en ø på grænsen mellem Nordsøen og Atlanterhavet, og nu går solen ned i England hver 24. time.


 6. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: Spanien var verdens førende supermagt, Colombus ledte i 1492 tre skibe vestpå (Santa Maria (som han selv var kaptajn på), Niña og Pinta) og genopdagede Amerika (hans aftale med det spanske kongehus var at han selv skulle have 10 % af fortjenesten, som  ekspeditionen evt. ville føre til).  Samme år indledtes den spanske inkvisition imod de spanske jøder, som indledtes med brænding af 700 jøder og livsvarig fængsel til 5000 andre, og så kom dommen: Francis Drake og den britiske armada!

Og så var Spanien ikke længere en supermagt.


 7. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: Romerriget var uovervindeligt og skulle ifølge profeten Daniel blive umådeligt stærkt – stærkere end Babylon og Makedonien (Alexander den store). En række dæmoniske romerske kejsere mishandlede jøderne – den ene værre end den anden, og så kom dommen: Det uovervindelige Romerrige faldt sammen, som en våd klud.


 8. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: ifølge Goebbels skulle det tyske rige stå i 1000 år, og så byggede de mure omkring jødernes steddles og ghettoer, og enhver jøde, der forsøgte at kravle over murene  blev skudt, men så kom dommen:


der blev bygget en mur igennem Tyskland, og enhver tysker, der forsøgte at kravle over den blev skudt.


Ikke før den sidste førende Nazist (Rudolf Hess) døde i fængslet (faktisk 2 uger efter) blev dén mur fjernet. 


 9. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 


de, der husker sovjetunionens styrke, ved at det ville have virket absurd at hævde at Sovjet unionen skulle kollapse på ingen tid, men Sovietunionen dummede sig: de forfulgte den troende kirke, og de ville ikke lade Guds folk rejse hjem, De rørte det forkerte øjeæble, og så skete det!


Det var det samme for Romerriget, Makedonierne og Hitlers Tyskland. Ingen er nogensinde sluppet godt fra at røre Guds øjeæble – uanset hvor mægtige de var i verdens øjne


 10. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 


I dag ”kører” verden på olie, og det giver Muslimerne mulighed for at udbrede deres jødehad til hele verden. Cherie Blair (Englands tidligere premierminister Tony Blairs hustru) var menneskeretsadvokat betalt med saudiarabiske oliepenge (500.000 USD om året), og hun sagde: ”så længe jøderne vedbliver at besætte arabisk jord vil der være selvmordsbombere” og beskrev muslimerne, som ofrene.


En bus blev sprængt af en selvmordsbomber i Tel Aviv, og borgmesteren i Østlondon (Mr. Livingston) sagde at problemet var jøderne, og inviterede så muslimske imamer til at komme til London hvorfra de kunne forsvare selvmordsbombere. Inden længe kom dommen: selvmordsbombere i busser og undergrundsbaner i London.


 11. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 

den franske ambassadør til court of London sagde (på fransk) at jøderne ”er eskrementer”. Det førte til en diplomatisk protest, men Jacques Chirac tvang ham ikke til at undskylde og fratog ham ikke ambassadørtitlen (man kan sige hvad der passer én om Israel og jøder).

Det varede ikke tre uger inden dommen kom: Paris oplevede muslimske optøjer i 3 1/2 uger. Nat efter nat efter nat med tusinder af biler brændt.


 12. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 


Putin besluttede at det var i Ruslands politiske og økonomiske interesse at støtte Iran, der støtter Hamas, som leverer våben til Hamas i Libanon, og de støtter Syrien politisk og økonomisk på trods af deres terroristaktivitet og drab af jøder og jødiske børn. Det stod på i mindst 25 år. Han ville ikke ændre sin beslutning, men Gud vil heller ikke ændre sin beslutning: Hvis du (Putin) synes det er i orden at muslimer dræber jødiske børn, så synes den jødiske Gud det er i orden at muslimer myrder russiske børn (I Beslan myrdede tjetenske mulimer på en skole 334 civile (heraf 186 børn) )


 13. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 

udenfor de muslimske lande er Norge vel det mest antisemitiske land vi har i dag. Norges socialdemokratiske ungdom holdt (med Norges udenrigsminister, som hovedtaler) et møde på Utøya, hvor man opfordrede til boykot af Israel. Dagen efter, udførte Anders Breivik sit bestialske og helt uundskyldelige massedrab på unge mennesker (69 omkom).


 14. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: 

Norge blev opfordret til at forsyne Israel med olie, men nægtede. Umiddelbart efter kæntrede boreplatformen Alexander Kjelland og 123 mennesker omkom.


     15. eksempel på hvordan Obedias' profeti gik i opfyldelse:

 

USA’s udenrigsminister Condoleezza Rice pressede Israel til at rømme Gaza for jøder. De derboende jøder måtte med tårer forlade de dejlige boliger de havde opbygget, og nøjagtig 24 timer efter at israelsk militær havde tvunget den sidste grædende  jøde til at forlade sit hjem i Gaza, måtte stort set samtlige indbyggere i den amerikanske sydstatsby New Orleans forlade deres hjem over hals og hoved, da orkanen Katrina ramte byen se omtale ved at klikke her.


               

16. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse: Borgerkrigen i Syrien er et eksempel. Hvordan  kan du få forklaret hvordan ved at klikke her


 


17. eksempel på hvordan Obedias’ profeti gik i opfyldelse:


Ingen kan længere være i tvivl om at tyskerne mishandlede jøderne på det grusomste både i tiden op til anden verdenskrig, og under krigen.

Det gik da også sådan for Tyskland at de allierede valgte den strategi at sønderbombe de tyske byer i håbet om at udmarve civilbefolkningen så meget at de ikke var i stand til fortsat at producere krigsmateriel til krigsførelsen, og Tyskland blev på det nærmeste jævnet med jorden, hvilket medførte ufattelig megen lidelse for den tyske befolkning, og selvfølgelig et nærmest uoverskueligt stort arbejde med genopbygningen efter krigen. Oven i købet skete der det efter at Tyskland havde kapituleret og freden var ”brudt ud” at civilbefolkningerne i Tjekkoslovakiet og Polen hævnede sig på grusom vis på de derboende tyske mindretal, der blev kastet i de efterladte KZ lejre og udsat for meget af det tyskerne havde udsat jøderne for, så også Tyskland oplevede at deres handlinger ramte dem selv. Min konklusion:

Historien viser at Gud straffer mishandling af både kristne og jøder, men, som skrevet i Obedias’ bog: det bliver tydeligere og tydeligere, efterhånden som vi nærmer os enden, at de der mishandler jøderne bliver straffet (se på ”listen” ovenfor hvordan gengældelser af mishandling af jøder bliver hyppigere og hyppigere). Måske er de ting, der herover er beskrevet ikke opfyldelse af Guds trussel i Obedias bog – måske er det bare tilfældigheder at begivenhederne er forløbet, som de er, men sandsynligheden for at begivenhederne lige skulle lægge sig sådan til rette rent tilfældigt er ret lille. At det er udtryk for at Gud handler efter sit ord virker mere sandsynligt (for mig). Gud elsker vi mennesker så højt at Han var villig til at blive menneske og bære vores synd op på korset, for at kunne give os tilbuddet om evigt liv sammen med Ham, men det ophæver ikke det, der står i Hebr. 12, 29: vor Gud er en fortærende ild.


 ERSTATNINGSTEOLOGIDe, der påstår at Gud har forkastet Israel hævder ofte at Kirken er det sande Israel, og at Kirken har overtaget Israels plads. Det er det man kalder erstatningsteologi.


For at uddybe dette emne har jeg skrevet en anden artikel, som du kan komme til ved at klikke her.