TÅBER OG STRUDSE

TÅBER OG STRUDSE

Bibelen har noget at sige både om tåber og strudse: 


Om tåber:

En tåbe i Bibelsk sprogbrug er ikke én, der  er født med Downs syndrom, eller som på anden måde er svagt begavet (Gud ville aldrig tale ned til sådan et menneske). Nej en tåbe i Bibelen er en person, der fordrejer sin sunde fornuft for at forsvare noget, der er uforsvarligt eller at få Guds ord til at sige det samme, som vedkommendes kødlige tilbøjeligheder og tillærte meninger dikterer.


  Et godt eksempel på en tåbe er direktøren, der havde et skilt stående på sit skrivebord med inskriptionen: "Jeg har taget stilling, så forvir mig venligst ikke med fakta".


 


Om strudse:

strudsen er ifølge Moseloven et urent dyr - hvorfor det?, jo en struds, der ser noget ubehageligt nærme sig stikker hovedet i busken og lukker virkeligheden/realiteterne ude. Vi må ikke lytte til undervisning fra folk, der handler således.


 


Gud kalder strudsen for uren fordi Han advarer imod mennesker der forholder sig på samme måde til det åndelige. Et par eksempler, vil måske være på sin pads her:


 


1 Vagttårnsselskabet har bildt sine tilhængere (Jehovas vidner) ind at Jesus ikke er den ene almægtige Gud, men bare en eller anden gud. Bibelen siger dog ganske klart at Jesus  ER den ene sande Gud, men uanset hvor klart man beviser dette overfor et Jehovas vidne, så ”stikker vedkommende hovedet i busken” og bliver stående på sin overbevisning


 


2 Jesu mor hed ikke Maria, men Miriam, og Koranen lærer at Jesu mor er Moses’ søster Miriam, koranen lærer også at solen hver aften  går ned i en mudret pøl her på jorden. Man kan dokumentere for en muslim at Moses og hans søster levede 1500 år før Jesus blev født, og  man kan vise vedkommende billeder optaget af Voyager 1 fra kanten af vort solsystem, der beviser at solen kan indeholde 1.000.000 jordkloder og derfor umuligt kan gå ned i en mudderpøl her på jorden hver aften. Alligevel vil vedkommende” stikke hovedet i busken” og blive stående på sin overbevisning: at koranen er en nøjagtig kopi af en ufejlbarlig bog, der ligger i himlen hos Allah.


 


3 Luther begyndte godt, men på sine gamle dage  sagde han nogle helt forfærdelige ting og sorterede faktisk i hvilke dele af Bibelen han ville anerkende. Alligevel: Hvis man dokumenterer dette for en ”bibeltro” lutheraner vil vedkommende ikke alene opføre sig, som strudsen og fortsætte med at se hen til Luther, som et ideal, men også opføre sig som tåben, og fordreje sin sunde fornuft for at få Bibelen til at bekræfte Luthers lære.4 Videnskabsmænd, som har specialiseret sig i cellebiologi, som fastholder det syn at alt biologisk liv er opstået som resultat af en naturalistisk proces, for deres egen forskning viser tydeligere end noget andet at det de bygger deres livssyn på er en umulighed.

 Min konklusion:

Jesus sagde ”sandheden skal gøre jer frie”


 

Derfor: den eneste måde hvorpå man kan blive sat fri til at anerkende Bibelens Ord (uforvansket) er ved at acceptere sandheden (om Vagttårnsselskabet, koranen, Luther og Darwin– hvis altså man er Jehovas vidne, muslim,Lutheraner eller Darwintilhænger ).


 EfterskriftDet ville (efter min mening) klæde Lutherske organisationer, hvis man lavede en positivliste og en negativliste:


 a En  positivliste med en opgørelse af de ting Luther gjorde og sagde, som er bibelsk forsvarlige, og

b En negativliste med en opgørelse af de ting Luther gjorde og sagde, som er i modstrid med Bibelens tale.


 Og så meddele omverdenen: vi kalder os lutheranere på grund af det, der står i positivlisten, men samtidig må vi tage helt klar afstand fra det der står på negativlisten.


 Dette ville kunne give disse Lutherske organisationer et mere troværdigt skær.


 


Og dog:

Et arbejde, der kalder sig kristent er ikke sandt kristent hvis det forkynder en blanding af sandt og løgn, for i et sådant tilfælde er det sande, der forkyndes kun kamuflage.   I alle ting må et kristent arbejde være sandhedselskende og tone rent flag. At være sandhedselskende betyder at man elsker sandheden (Jesus Kristus =Bibelen) højere end tradition og anseelse.