PESHET OG PESHER

PESHET OG PESHER

 

 

 

Den hermeneutik (teksttolkningsmetode), der hovedsageligt bruges her på hjemmesiden er Midrash, som er den metode rabbinere på Jesu tid benyttede, og derfor brugte rabbinerne Jesus og Paulus den også.

 

Man kan måske anlægge den betragtning at Jesus ER Guds ord, og at Han derfor ikke behøver at tolke ordet, men Han gjorde det dog (måske for at vise os, at Midrash er den rigtige metode at anvende). Der er 2 begreber i Midrash, som er væsentlige at forstå:

 

1 Peshet: Den ligefremme enkle forståelse af en tekst (som man ville læse et Anders And blad)

 

 

2 Pesher: den underliggende dybere forståelse (det indforståede, billedtale, metaforer osv.)

 

 

Her skal det stærkt pointeres at man aldrig må begynde at lede efter pesher betydningen før man har fået fat i tekstens peshet betydning. Gør man det alligevel ender man højest sandsynlig op i gnosticisme. Pesher forståelsen må altså ikke stå alene og overskygge peshet forståelse

 

Det skal også lige nævnes at rabbinere (og derfor Jesus) ofte brugte ting fra hverdagens liv til at beskrive åndelige ting (Jesus talte meget i lignelser) her er nogle eksempler:

 

1 Jesus sagde til Nikodemus at et menneske ikke kan komme ind i Guds rige uden at blive født på ny, og da Nikodemus sagte ”et menneske kan da ikke for anden gang komme ind i moders liv, og fødes” hånede Jesus ham faktisk lidt og sagde ”forstår du, der er lærer i Israel ikke dette?” Jesus talte om at blive født åndeligt af Gud. Da rabbinere brugte midrash burde Nikodemus have forstået at Jesus brugte et billede fra hverdagen til at beskrive noget åndeligt. Derfor hånede Jesus ham

 

2 Jesus sagde til den samaritanske kvinde (ved Jakobs brønd) hvis du havde vidst hvem du taler med ville du bede mig om vand, og jeg ville give dig levende vand, så du aldrig mere vil tørste. Vi kan se af Joh. 7,37 og Es. Kap. 43 at levende vand er et billede på Helligånden

 

Sådan er det også med mange af forskrifterne i Toraen (for eksempel spiseforskrifterne: De dyr, der må spises er billeder på Jesus (lammet for eksempel) de, der ikke må spises har karakteregenskaber, som er fremtrædende ved mennesker, som Gud advarer imod) , som for eksempel æsler (et billede på stivnakkede ubøjelige mennesker) . Svin, der lige er rengjorte vælter sig omgående i sølet (et billede på mennesker, der falder fra troen. og så er der strudsen! Klik her

 

 

Slutbemærkning

Selv om Jesus ofte brugte lignelser og spillet mellem peshet og pesher, så må vi aldrig gå direkte efter pesher i vor udlægning af Bibelen. Gør vi det, så er vi på det nærmest dømt til at ende op med menneskelære, pesher udlægningen må aldrig løsrives fra peshet, og peshet må aldrig slettes/negliseres. Pesher må kun bruges, som en åndelig forklaring på konkrete hændelser eller historiske facts, ikke som noget, der annullerer peshet.

Der er så lige en vigtig ting at pointere: Billedlig forståelse af en tekst må ALDRIG bruges, som grundlaget for en lære. Den billedlige forståelse kan bruges til at belyse sund lære - det er noget helt andet!

 

Og så lige til sidst et eksempel på brug af peshet og pesher i undervisning:

Undervisningen om det frikøbte æsel af Jacob Prasch er et godt eksempel på brug af peshet og pesher. Det kan du høre ved at klikke her.