OM MIDRASH

EGNE ARTIKLER

FØRSTE SAMLING

OM MIDRASH

 

 

De jødiske rabbinere brugte en tolkningsmetode, som kaldes midrash, og værende rabbinere brugte både Jesus og Paulus også midrash.

 

I midrash er det sådan at man ser konkrete hændelser og fysiske realiteter, som billeder på åndelige ting. Man kan også se historiske hændelser, som billeder på andere historiske hændelser.

 

Her følger nogle eksempler:

 

 

1 2. Mos. 11-13: Når Herren fører dig til kanaanæernes land og giver dig det, sådan som han tilsvor dig og dine fædre,

skal du overgive alt det første, der kommer ud af moderlivet, til Herren. Alle førstefødte handyr af dit kvæg skal tilhøre

Herren. Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et lam; vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det.

Et æsel er et stædigt (stivnakket) dyr og et billede på mennesker, der ikke vil angre deres synd.

Hvis de ikke vil lade sig frikøbe ved Guds lam (Jesus), så får de ”knækket nakken”,(om ikke før,

så på dommens dag). Alle drengebørn skulle frikøbes med sølv, som er et billede på at Jesus blev

forrådt for sølvpenge). Sølv har altid noget med prisen for frelse at gøre.

 

 

2 I Joh. 3, 3b – 10 læser vi: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se

 

Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan

 

da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger

 

jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet,

 

er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig:

 

I må fødes på ny.Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer

 

fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.« Nikodemus spurgte ham: »Hvordan

 

kan det gå til?« Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det?

 

Nikodemus var rabbiner og var altså uddannet i midrash så Jesus håner ham faktisk lidt fordi han ikke

forstår at Han bruger midrash (bruger fysisk fødsel, som et billede på en åndelig realitet: at det er

nødvendigt for frelse at blive født, som et nyt menneske åndeligt set)

 

 

3 Det Gamle Testamentes spiseforskrifter er gennemgående billeder på hvilke falske lærere vi skal

holde os fra. For eksempel forbydes det at spise kamæleon, og det hebræiske ord for kamæleon og hykler er

det samme: Vi må ikke lægge øre til hykleres undervisning (altså ikke spise den åndelige mad de serverer).

Man måtte gerne spise dyr, der tygger drøv, for folk der ”tygger drøv” på den undervisning de får kan anbefales.

Vi skal gøre, som jøderne i Berøa: efterprøve undervisningen vi modtager i Guds ords lys.