OM DÅBEN

EGNE ARTIKLER

FØRSTE SAMLING

OM DÅBEN

Kan man blive frelst uden dåb?

 

Den nemmeste er vel at lade Jesus svare:

Jesu svar er et ligefremt og utvetydigt: JA, NATURLIGVIS!!

 

Du vil måske reagere med forundring og sige ”Det har Jesus aldrig sagt!”. Nej du har lidt ret, Jesus har aldrig udtalt sætningen ”du behøver ikke at blive døbt for at blive frelst”.

 

Alligevel har Han sagt det ret klart, for da Han blev korsfæstet korsfæstedes der to forbrydere sammen med Ham (en på hver side af Ham), og der udviklede der sig en samtale imellem de tre, som Lukas refererer således i Luk. 23,39-43: Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede Ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«

 

Derudover sagde Jesus i John 3,18: Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.

 

Ud fra ovenfor citerede skriftsteder kan man konkludere at der ingen bibelsk begrundelse er for at døbe spædbørn, for har spædbørnene tro (som nogle hævder de har) så er de allerede frelste, Har de på den anden side ikke tro, så hjælper dåben dem intet,

 

 

Hvis man debatterer dåb med lutheranere oplever man en gennemgående tendens:

De læser alt hvad Bibelen siger om dåb, som om det er sagt om både troens dåb og barnedåb. Og de ser så bort fra at epistlerne er skrevet til menigheder, hvor flertallet i menigheden er forholdsvis nyomvendte, og det de havde gennemlevet var at de kom til tro, og derefter blev de døbt med troens dåb, Det var på den baggrund de forstod alt det epistlerne lærer om dåb. Apostlene skrev det de skrev i forventning om at det blev opfattet således. Og det er sådan vi skal forstå det i dag. Det er forkert at læse barnedåb ind i det, for barnedåb er menneskebud, som blev indført, som et politisk redskab til at tvinge alle undersåtter ind i kirken, og dermed blive underlagt det herskende politiske system, da Konstantin gjorde kristendom til statsreligion i Romerriget.

For øvrigt er det aldeles ubibelsk at basere en doktrin på symbolik1. Bibelen gør det aldrig! Det gjorde Luther ved at sige at jøder blev frelst ved omskærelse, og så videre sige at omskærelse er et symbol på dåb, og da jøder skulle omskæres på ottendedagen, så skal børn i dag døbes, som spæde. Bibelen lære er at den, der ikke bliver født på ny, skal ikke se Guds rige, og man bliver født på ny, når man bliver omvendt. Omvendelse har med personlig stillingtagen at gøre. Det er en erkendelse og anger over egen synd, og som konsekvens deraf beden Gud om tilgivelse. Et spædbarn, der ikke engang kan drøfte sin egen situation med sine forældre kan ikke heller ikke gøre det med Gud, og derved komme frem til en erkendelse, der fører til omvendelse.

 

  1. Et symbol kan bruges til at kaste lys over en lære, men aldrig, som grundlag for en lære.